Voetbalvereniging SV Juliana ’31 uit Malden heeft plannen om een kunstgrasveld aan te leggen, een bestaand voetbalveld te renoveren en noodzakelijke aanpassingen aan het clubhuis te doen. Om dit te kunnen financieren wil SV Juliana ’31 een lening van €200.000 afsluiten. De vereniging heeft de gemeente Heumen en Stichting Waarborgfonds Sport verzocht om voor de aflossing van deze lening garant te staan, elk voor de helft van de lening die nodig is.

Het beheer van een sportaccommodatie is een verantwoordelijkheid van de sportvereniging zelf. Wanneer zij willen investeren in bijvoorbeeld groot onderhoud moeten zij vaak geld lenen. Door borg te staan stelt de gemeente een vereniging in staat geld te lenen onder redelijke condities. Daarbij moet een aanvraag wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorgenomen positief besluit
De gemeente Heumen vindt sport belangrijk en wil dat alle inwoners van Heumen de kans krijgen om te sporten. Voetbal is een basissport en voetbalvelden en clubhuisvoorzieningen heeft de gemeente als basisvoorzieningen aangemerkt. De gemeente ziet het daarom als haar taak ondersteuning te verlenen bij het in stand houden van de sportaccommodatie van SV Juliana ’31. Het college heeft dan ook een positief besluit genomen over het verzoek van de vereniging om garant te staan voor de aflossing van de helft van de lening (€ 100.000). Stichting Waarborgfonds Sport heeft inmiddels toegezegd garant te staan voor de andere helft van de lening, op voorwaarde dat de gemeente Heumen voor de andere helft garant staat.

Vervolg
Voordat het college daadwerkelijk over kan gaan tot de garantstelling, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het voorstel wordt besproken tijdens de raadscommissie Welzijn op 13 mei 2015 om 21.15 uur. Besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2015.