D66-fractievoorzitter Roel Kuppens is blij dat het financiële beleid van het college zijn vruchten begint af te werpen: ‘Sinds 2014 zit D66 in het college, samen met Beuningen Nu en Morgen. We vervingen in dat jaar de VVD op de post van financiën. In het eerste volledige jaar dat Hans Driessen namens D66 wethouder financiën is, zien we meteen een positief resultaat van ruim 8 miljoen euro. D66 schuift de rekening niet door en pakt problemen nu aan door realistisch en degelijk aan het werk te gaan.’

Terugbrengen van de schuld
‘We komen van ver in Beuningen, dat is wel duidelijk, vertelt Kuppens. ‘De belangrijkste ambitie die wij ons gesteld hebben is de schuld van de gemeente Beuningen snel terugbrengen. Die schuld was aan het begin van deze collegeperiode 23 miljoen. Als je je dan bedenkt wat je aan aflossing en rente kwijt bent: dat geld kun je beter investeren in bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Daarom is het zaak de huidige realistische koers voort te zetten en Beuningen snel weer in de zwarte cijfers te helpen.’

Geen lastenverzwaringen
‘Dit college lost in Beuningen de schuld af zonder de lasten voor inwoners te verhogen’, aldus de D66-fractievoorzitter. ‘Sterker nog: de totale woonlasten stijgen zelfs minder dan de inflatie, dus gaat de Beuningenaar er netto op vooruit.’ D66 maakte zich tijdens de verkiezingscampagne sterk voor het niet laten stijgen van de lasten voor de inwoners van Beuningen. ‘Het is goed om te zien dat het college die ambities verwezenlijkt. In Beuningen laten we zien dat je kunt bezuinigen door weloverwogen beleid, zónder daar de inwoners voor te laten opdraaien.’ Kuppens is vol vertrouwen dat de huidige koers kan worden voortgezet: ‘Deze coalitie bouwt geen luchtkastelen en gaat verstandig met geld om. De wethouder heeft een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd die Beuningen duurzaam uit de schulden helpt. Het gaat immers om het geld van de inwoners van Beuningen en daar moeten we verstandig mee omgaan.’