Met deze slogan ging Beuningen Nu & Morgen in 2014 de verkiezingen in. Tijdens de campagne werd er door diverse partijen beweerd dat wij het zwembad niet open wilden houden.  Wij hebben ons echter altijd sterk gemaakt voor behoud van het zwembad. Uit de aanbesteding is nu bekend geworden dat de huidige exploitant de heer van Eembergen het zwembad voor de aankomende vijf jaar gaat exploiteren. Mogelijk zelfs voor 10 jaar!

 ‘We wilden de voortzetting van het zwembad via de officiële spelregels spelen’
De gemeente Beuningen heeft te maken met aanbestedingsregels die gevolgd moeten worden wanneer er diensten door derden worden uitgevoerd. Wij hebben er meermaals voor gepleit om meerdere partijen een kans te bieden om via een reguliere aanbesteding plannen omtrent de Plons te presenteren.

Vier partijen hebben hun plannen gepresenteerd waarbij de kosten voor de gemeente, oftewel de exploitatiebijdrage, een belangrijke rol heeft gespeeld. De gemeenteraad heeft vlak voor de verkiezingen in een besloten vergadering bepaald welk budget zij over had voor behoud van het zwembad.

‘Zwemles blijft de verantwoordelijkheid voor de ouders’
Er is onvoldoende budget over om het schoolzwemmen in stand te houden. Beuningen Nu & Morgen vindt dit bovendien een verantwoordelijkheid voor de ouders. Mochten ouders schoolzwemmen echter toch in stand willen houden dat zouden zij dit zelf met de basisscholen moeten regelen.

‘Budget voor minderheidsgroepen’
Ook de gemeente Beuningen kent minderheidsgroepen, die niet altijd in staat zijn om zwemles te kunnen betalen. Wij vinden het als partij belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Vandaar ook dat wij het college willen verzoeken om een budget te creëren voor minderheidsgroepen om zwemles te kunnen financieren. Wij zouden graag het college willen vragen hiervoor een voorstel te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.