Op zondag 26 april 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert werkgroep ‘Onbeperkt’ haar eerste activiteit in gymzaal Malvert: een sportclinic!

Hockeyvereniging HCQZ en voetbalclub Oranje Blauw geven deze clinic in samenwerking met Sportservice Nijmegen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Dukenburg die cluster 3 en 4 onderwijs volgen. Het doel is om hen zo meer aansluiting te bieden bij leeftijdsgenoten in de wijk.

Het isolement waarin bovengenoemde jongeren verkeren is vaak groot. Doel is om dit isolement te doorbreken door activiteiten met hen te organiseren waarin zij zowel sociale als organisatorische vaardigheden kunnen opdoen en ontwikkelen waardoor zij een positieve ervaring opdoen. De doelgroep wordt bereikt door een zo groot mogelijk draagvlak te creëren door middel van het leggen van contacten met het speciaal onderwijs, ouders een participerende rol te geven, goed te luisteren naar wat de jongeren zelf willen en hen te laten ervaren waar hun kwaliteiten liggen.

Initiatiefnemers van werkgroep ‘Onbeperkt’ zijn: Pluryn, Dichterbij, het sociaal wijkteam Dukenburg, Jongerenwerk Dukenburg, praktijk Verbeeldend Kind en Sportservice Nijmegen.