Op 2 maart is er een bijeenkomst geweest over de aanpak van de Dorpstraat in Heumen. Om de toegankelijkheid van de Dorpstraat te verbeteren is er een ontwerpvoorstel gepresenteerd om de goten te vervangen, een aantal bomen te vervangen, nieuwe verlichting te plaatsen en ter hoogte van Dorpstraat 46-52 een voetpad aan te leggen.

Zoals afgesproken heeft de gemeente de reacties van de inwoners meegenomen om een volgende stap te zetten, daarvoor is er een overleg geweest met een klankbordgroep om de reacties ook ter plekke te bespreken. De overwegingen van de klankbordgroep, samen met vaktechnische en financiële overwegingen hebben geleid tot een aangepast ontwerp.

De gemeente Heumen denkt dat er met het aangepaste ontwerp recht gedaan wordt aan de reacties vanuit het dorp en dat we met dit ontwerp voor nu en in de toekomst de toegankelijkheid, veiligheid en uitstraling van de Dorpstraat kunnen verbeteren.

Het aangepaste ontwerp wordt aan de inwoners van Heumen voorgelegd op maandag 13 april van 20.00 tot 21.30 uur in Kanaalzicht, Dorpstraat 5 te Heumen.