De gemeente Nijmegen pakt in 2015 en 2016 vier knelpunten aan in het stationsgebied. Rond Nijmegen CS verbetert de gemeente een aantal looproutes en kruisingen. Deze maatregelen lopen vooruit op de grote herinrichting van de stationsomgeving die vanaf 2019 op de planning staat.

De vier maatregelen voor 2015 en 2016 zijn:

1. Het verbeteren van de oversteek naar het ROC en Mercure Hotel in combinatie met de herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat.
De oversteek over het fietspad en de busbaan naar het ROC en Mercure wordt als onoverzichtelijk en risicovol ervaren omdat de opstelruimte voor personenauto’s tussen het fietspad en de busbaan te smal is om op een comfortabele manier in twee keer over te steken. Het vlakbij gelegen kruispunt Van Diemerbroeckstraat-Van Oldenbarneveltstraat is onoverzichtelijk omdat er veel vervoersstromen vanuit diverse richtingen bij elkaar komen.
In nauw overleg met betrokken bewoners, ROC en Mercure Hotel kiest de gemeente voor een oplossing waarin de Van Diemerbroeckstraat vanaf de inrit naar het ROC richting de Van Oldenbarneveltstraat eenrichtingsverkeer wordt. Op die manier kan de rijbaan smaller worden gemaakt en kan het fietspad worden verlegd. Daardoor ontstaat voldoende opstelruimte voor een personenauto voor de kruising met het fietspad en tussen het fietspad en de busbaan. Ook de Van Oldenbarneveltstraat wordt eenrichtingsverkeer richting de Graafseweg. Daarnaast gaat de maximum snelheid terug naar 30 kilometer per uur. Het ontwerp voor de Van Oldenbarneveltstraat wordt de komende maanden verder uitgewerkt met bewoners.

De werkzaamheden aan de Van Diemerbroeckstraat staan gepland voor de tweede helft van 2015, de herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat in 2016.

 

2. Het verbeteren van de loopverbinding tussen Nijmegen CS en Doornroosje
Met de opening van Doornroosje, de studentenhuisvesting erboven en het fietstransferium met 4.000 plekken komt er een grotere voetgangersstroom op gang tussen Doornroosje en het centraal station. Om die stroom beter te kunnen verwerken legt de gemeente een goede, comfortabele en herkenbare loopverbinding aan. Busperron A (het perron dat het dichtst tegen het station aan ligt) zal worden ingezet om die goede loopverbinding te maken.

Uitvoering van de omvorming van busperron naar voetgangersgebied is gepland vóór de Vierdaagse 2015.

 

3. Het verbeteren van de loopverbinding Burgemeester Hustinxstraat
De loopstroom tussen centraal station en Plein 1944 via de Burgemeester Hustinxstraat en de Smetiusstraat krijgt extra aandacht. Dit deel van de looproute van en naar het centrum moet aantrekkelijker en herkenbaarder worden. Maatregelen bestaan onder meer uit het opnieuw bestraten van deze route met een herkenbare bestrating, waarbij obstakels zoveel mogelijk worden opgeheven en de route zo breed mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt gekeken naar extra groen op de route. Ook de oversteek richting het stationsplein en de aanpassing van de verkeerslichten op de Nassausingel vallen onder dit project. De aanpak van de vervolgroute naar het centrum via de Bloemerstraat en de Smetiusstraat hoort niet bij dit project, maar plannen voor een verbetering van deze straten worden ontwikkeld.

De ontwerpen worden de komende maanden gemaakt. Uitvoering is gepland in 2016.

4. Het stimuleren van het gebruik van de Esplanade
De Esplanade op de Van Schaeck Mathonsingel is aangelegd als een aantrekkelijke looproute tussen Nijmegen centraal station en binnenstad via het Keizer Karelplein. Maar veel mensen lopen nog op het smalle voetpad langs de bebouwing. Er is een ‘olifantenpaadje’ ontstaan in de groenstrook. Door middel van het plaatsen van hagen, het doortrekken van de gele bestrating van de Esplanade en het aanpassen van bochten stimuleren we voetgangers om gebruik te maken van de Esplanade die wel geschikt is voor grote voetgangersstromen.

Voor het voorbereiden en uitvoeren van de vier bovenstaande maatregelen is bijna 8 ton vrijgemaakt.

Langere termijn
NS Stations, ProRail en gemeente werken de komende jaren intensief samen aan een aanscherping van de door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Nijmegen Centraal uit 2013.

ProRail is bezig met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) waardoor de treinverbinding tussen Nijmegen en de rest van Nederland sterkt verbetert. Daarvoor zijn onder meer een extra perron en een aangepaste voetgangerstunnel in het station nodig. Ook het stationsgebouw wordt waarschijnlijk aangepakt. De gemeente Nijmegen wil die kans benutten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.