Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe regels voor het maken van reclame in de stad vastgesteld. Uitgangspunt is dat reclame in de openbare ruimte en op gevels, past bij de architectuur, de uitstraling en de kwaliteit van de stad en de omgeving. Een beeldboek Reclame geeft ondernemers, organisatoren van evenementen en particulieren een handreiking voor het maken van reclame. Het college van burgemeester en wethouders wil samen met ondernemers en inwoners zorgen dat reclame past bij de gastvrije en fraaie stad die Nijmegen is. De inzet is: meer kwaliteit en minder kwantiteit.

De Uitwerkingsnota Reclame is een handleiding voor iedereen die in Nijmegen reclame wil maken. Het geeft aan wat wel en niet is toegestaan en het biedt inzicht in de vereenvoudigde vergunningenprocedure. Voor de aanvraag van een reclamevergunning is er straks een keuze tussen een sneltoets en een maatwerkoplossing. Via de sneltoets heeft de aanvrager snel informatie en zekerheid over het wel of niet verlenen van een reclamevergunning. Kiest de aanvrager voor maatwerk, dan wordt de beoordeling in een reguliere procedure afgehandeld.

De nieuwe informatie wordt ook aangeboden in een klantvriendelijke webapplicatie en via de website. Op deze manier hebben aanvragers van een reclamevergunning snel inzicht in de mogelijkheden.

De reclame-uitingen die op dit moment in de stad aanwezig zijn, zijn vaak vergunningplichtig. Daar is de laatste jaren niet op gehandhaafd. Er zijn ondernemers die vergunningen hebben aangevraagd en betaald. Er zijn ondernemers die dat niet hebben gedaan. Vanaf 1 januari 2016 is een reclamevergunning nodig en moet de bestaande reclame-uiting passen in het nieuwe beleid. De handhaving hierop zal de komende jaren projectmatig worden aangepakt.

De gemeente organiseert op 18 mei 2015 een informatieavond om de Uitwerkingsnota Reclame toe te lichten. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk en ondernemers, ondernemersverenigingen en evenementenorganisaties zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Tegelijkertijd ligt de nota in de periode 30 april tot 10 juni 2015 ter inzage en is het mogelijk om een schriftelijke inspraakreactie te geven. Na het verwerken van de inspraakreacties wordt de nota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In 2013 stelde de gemeenteraad de beleidsnota “Reclameboodschap” al vast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.