Per 1 januari 2016 vervalt de vervoerskostenvergoeding voor mensen met een beperking die niet met het openbaar vervoer (OV) konden reizen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 wordt er geen financiële tegemoetkoming meer verstrekt. Daarom gaat de gemeente opnieuw in gesprek met reizigers met een beperking over passende ondersteuning. Omdat Nijmegen de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in het toegankelijk maken van het busvervoer wordt gekeken of mensen toch in staat zijn met openbaar vervoer te reizen.

De Nijmeegse vervoerskostenregeling van de afgelopen jaren kwam tegemoet aan de hogere vervoerskosten voor mensen met een beperking, als reizen met het OV voor hen niet mogelijk was. Maar de afgelopen jaren zijn bushaltes opgehoogd, hebben de bussen een uitschuifbare oprijplank voor rolstoelen gekregen en zijn in elke bus twee rolstoelplaatsen.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning staat niet toe dat gemeenten een maatwerkvoorziening bieden in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Uit zorgvuldigheid heeft Nijmegen in 2015 als overgangsjaar nog wel een eenmalig Persoonsgebonden Budget (PGB) voor vervoerskosten beschikbaar gesteld. Dit vervalt per 1 januari 2016.

Inwoners met een eenmalig PGB voor vervoerskosten, die in 2016 ook na de aanpassingen van het busvervoer nog niet in staat zijn met het OV te reizen, kunnen zich voor 1 augustus 2015 bij de gemeente aanmelden voor een herbeoordelingsgesprek. Reizen met het OV kan voor sommige mensen nog steeds moeilijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de afstand tot de bushalte of persoonlijke medische redenen. In het herbeoordelingsgesprek komen de volgende mogelijkheden aan bod:

1. Zelfstandig reizen Wie daartoe in staat is, maakt gebruik van bijvoorbeeld een eigen auto, of reist mee met bekenden of familie, of reist zelfstandig met het openbaar vervoer.

2. Goedkoop of gratis OV-abonnement Wie wel met het aangepaste openbaar vervoer kan reizen, krijgt van de gemeente als overgangsregeling een OV-abonnement aangeboden. Voor mensen van 65 jaar en ouder bestaat dit abonnement al: het Breng Vrij 65+ abonnement. Dit kost de reiziger dan een bijdrage van € 22,50 per jaar.

3. Collectief vervoer
Mensen die niet in staat zijn met de bus te reizen, komen in aanmerking voor bijvoorbeeld een kortingspas voor de Stadsregiotaxi of voor vrijwilligersvervoer.

4. Maatwerk Is de Stadsregiotaxi ook niet mogelijk, dan kijkt de gemeente met de cliënt naar een maatwerk-oplossing in de vorm van Zorg In Natura (bijvoorbeeld een autoaanpassing) of een persoonsgebonden budget (pgb)
Na bespreking in de gemeenteraad op 15 juni, ontvangen cliënten met een PGB voor vervoerskosten een brief met informatie over de herbeoordeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.