LUX heeft 2014 goed afgesloten. Na een periode van onrust met een stevige reorganisatie in 2013 en 2014 lijkt het tij gekeerd. Met ruim 216.000 bezoekers en een bescheiden winst is 2014 boven begroting uitgekomen. Door de realisatie van een aantal incidentele meevallers heeft LUX de financiële achterstand van jaren volledig kunnen wegwerken. Nieuwe teams zijn gevormd en een aantal nieuwe programmeurs is aangetrokken. Er wordt meer gestuurd op de bedrijfsvoering zodat een betere balans ontstaat tussen kosten en opbrengsten.

Pepijn Kuyper, directeur van LUX, is voorzichtig optimistisch: “Het is prettig om te kunnen melden dat de exploitatie op orde is en we het negatieve eigen vermogen hebben kunnen ombuigen naar een positief saldo. Dat neemt niet weg dat de situatie kwetsbaar blijft vanwege extra bezuinigingen. Bovendien blijven de marktomstandigheden lastig en is het publiek onvoorspelbaarder en wispelturiger. We zullen dus scherper moeten programmeren vanuit een voortdurende dialoog met het publiek. En meer ondernemen maar ook intensiever samenwerken met culturele en commerciële partners.”

LUX speelt met haar programmering de komende jaren in op grote actuele thema’s die voorbij gaan aan de waan van de dag. Met aansprekende filmtitels, hoogwaardige debatten en unieke festivalformules. Met een podiumprogramma waarmee LUX meer stilstaat bij maatschappelijk relevante thema’s die ons allen raken en waarmee we een ander perspectief op de wereld krijgen. “We hopen zo de inwoners van Nijmegen en omstreken te inspireren, uit te dagen en net iets anders naar de wereld te laten kijken”, aldus Kuyper. “Een bijzondere en eervolle opdracht.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.