Gemeente Heumen breidt het groenonderhoudscontract met Dar in 2015 uit, om te komen tot een betere afstemming van de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het betreft het vegen van straatgoten, verwijderen van zwerfvuil, onkruidbestrijding op verharding en verwijderen van blad op de stoepen en wegen. De opdracht voor het groenonderhoud in 2014 was een eerste stap naar een nauwere samenwerking om de diverse onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Uitvoering werkzaamheden
Bij de uitvoering van de opdracht is een brede groep mensen betrokken. Er is sinds augustus 2014 een WIJkteam actief dat diverse werkzaamheden rond groenonderhoud en overig onderhoud in de openbare ruimte in Malden uitvoert. Het gaat om de wijken Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk in Malden. Ook zijn kandidaten vanuit de Participatiewet ingezet bij deze werkzaamheden. De nauwe samenwerking van het WIJkteam met Dar en de Buitendienst van de gemeente Heumen zorgt voor voldoende en gevarieerd werk.

Ook komt het ten goede aan de leefbaarheid in de wijken. In de uitvoering vindt afstemming met bewoners/verenigingen plaats om samenwerking te bereiken en hen te ondersteunen in hun bijdrage aan het gemeentelijk onderhoud. De beschikbare budgetten worden slim ingezet voor het realiseren van maximaal resultaat.