Het Nijmeegse gemeentebestuur neemt afstand van enkele suggesties die gewekt worden in de Gelderlander van zaterdagochtend 11 april. Het gaat hier niet zozeer om de inhoudelijke kritiek, maar meer om de suggestie die gewekt wordt dat er door meerdere partijen niet integer gewerkt is.

Al op de dag van de brand heeft burgemeester Bruls gevraagd een dossieronderzoek te starten naar de vergunningen van cafetaria en appartementencomplex op basis van de wetgeving van toen en nu. Dit heeft de burgemeester ook publiekelijk meegedeeld op de dag van de brand. Logischerwijze is deze opdracht direct opgepakt en uitgevoerd door de overheidsdiensten die hierbij betrokken zijn: de brandweer en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, verantwoordelijk voor bouwvergunningen. Dit hebben zij gedaan door middel van een dossieronderzoek. Om een punt waar in dit dossieronderzoek onduidelijkheid over was (de situatie rond de vluchtwegen) heeft het gemeentebestuur het IFV (het kennisinstituut van de brandweer) gevraagd een second opinion te geven. De conclusies die uit beide rapporten getrokken zijn, worden nog steeds gedeeld door het gemeentebestuur. Overigens zagen onafhankelijke instanties als Onderzoeksraad voor de Veiligheid en Inspectie Veiligheid na de brand geen reden tot nader onderzoek.

Iedereen is uiteraard vrij om zijn inhoudelijke mening te geven over de conclusies en het hier mee oneens te zijn. Het gemeentebestuur nodigt de aangehaalde deskundige Scholten graag uit een en ander te komen toelichten en bediscussiëren.

Waar het gemeentebestuur krachtig afstand van neemt is dat in het artikel de indruk van niet integer handelen gewekt wordt. Er wordt gesproken over verdoezelen, zonder dat concreet gemaakt wordt wat hiermee bedoeld wordt. Dit doet vermoeden dat er door brandweer en ODRN met opzet zaken worden achtergehouden en/of bewust verkeerd voorgesteld. Niets is minder waar. Beide rapporten (dossieronderzoek ODRN/brandweer en rapport IFV) zijn in zijn geheel naar de gemeenteraad gezonden en te vinden op de website van de gemeente Nijmegen. Het Openbaar Ministerie, dat een feitenonderzoek doet naar de brand, heeft alle documenten ontvangen en krijgt volledige medewerking van alle diensten.

Ook door de constatering dat het bestuur van het IFV uit burgemeesters bestaat, wekt de Gelderlander de illusie dat er bevooroordeeld te werk is gegaan. Er is geen enkele reden de integriteit en onafhankelijkheid van de onderzoekers van het IFV in twijfel te trekken en van iedere suggestie in die richting neemt het gemeentebestuur met kracht afstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.