De gemeente gaat samen met de ondernemers aan de Waalkade en het Huis voor de Binnenstad aan de slag met de verbetering van de Waalkade. En iedereen die hiervoor ideeën heeft, kan een steentje bijdragen. Binnenkort kan iedereen deelnemen aan zogenaamde open ateliers, zowel op locatie als via Social Media. De ateliers moeten ideeën opleveren voor een mooiere en aantrekkelijkere Waalkade. Voor de aanpak van de Waalkade wil het college de komende jaren in totaal 2,4 miljoen euro uittrekken.

De Waalkade heeft al een tijd te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Met de komst van de nieuwe kade bij de dijkverlegging in Lent en de ontwikkelingen rondom de Honig en de Vasim ontstaan er bovendien meer plekken aan de Waal die bezoekers zullen gaan trekken. Gemeente, ondernemers en ook de politiek vinden dan ook allemaal dat er wat moet gebeuren. De komende tijd wordt iedereen gevraagd om mee te denken over de (gewenste) identiteit van de Waalkade, welke tijdelijke en permanente activiteiten en functies hier zouden passen en wat dit betekent voor de inrichting van de Waalkade. Het gebied waar over gesproken wordt, loopt grofweg vanaf het Casino tot aan de Grotestraat.

Oostelijke Waalkade
Voor het deel tussen Veerpoorttrappen en Ooijpolder is al eerder in overleg met bewoners en andere betrokkenen een plan gemaakt voor verbetering, in samenhang met de ontwikkeling van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie. Nog voor de zomer wordt gestart met de aanpassing van de Lindenberghaven. De bestaande steiger schuift op naar de noordkant. Aan de kant van de kade wordt een nieuwe steiger gerealiseerd waaraan de woonschepen, de bedrijfsschepen en de historische schepen kunnen liggen. De kade onder bij de Lindenberghaven wordt omgevormd tot verblijfsplek. De verbinding tussen de Waalkade en het Valkhofkwartier wordt verbeterd door de bouw van een lift. De verbinding met de Ooijpolder / Stadswaard wordt op termijn aantrekkelijker door de aanleg van een ‘groene loper’. Alleen met het deel onder de Waalbrug wordt gewacht totdat het groot onderhoud aan de Waalbrug is afgerond.