Gelderse woningcorporaties schroeven ambitie op en roepen nieuw college op tot voortzetting samenwerking

In de afgelopen collegeperiode werkten de Gelderse woningcorporaties via het Impulsplan Wonen (Gelderse Investeringsimpuls) intensief samen met de provincie Gelderland. Het eerste deel van het plan voorzag in de investering van NUON-gelden in het verduurzamen van de Gelderse sociale woningvoorraad, waarmee de corporaties extra labelsprongen, banen, leerlingwerkplaatsen en woonlastenbesparing voor de Gelders burger konden realiseren. Nu schroeven de corporaties de ambitie op en willen een verdubbeling van de verduurzaming. Hiervoor willen ze de ontstane hechte samenwerking graag ook met het nieuwe college voortzetten. Vandaag riepen zij de initiafnemers bij de coalitievorming hiertoe op.

Het oorspronkelijke plan bestond uit twee delen. Concreet ging het hierbij op korte termijn om extra labelsprongen voor 10.000 huurwoningen, minimaal 150 leerlingwerkplaatsen en 600 extra banen, terwijl de huren voor de door de provincie met 70 miljoen euro ondersteunde labelsprongen niet zouden stijgen (deel 1). In het tweede deel willen de woningcorporaties samen met de provincie vorm geven aan het vervolg, waarbij het eindresultaat moet leiden tot een verdubbeling van de verduurzaming.

Over de precieze invulling willen de corporaties graag zo spoedig mogelijk met het nieuwe college in overleg treden, zodat er nog voor de zomer 2015 een ambitieus en concreet woningplan gereed ligt, dat direct na de zomer kan worden behandeld in de Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.