Uit de gespreksronde over de toekomst van de Buurderij De Lage Hof in Overasselt en de invulling van een nieuw bestuur, die door Leidy van der Aalst als externe adviseur in de afgelopen weken zijn gevoerd, is duidelijk geworden dat alle betrokkenen het project als een verrijking voor het dorp Overasselt zien.
Er zijn veel nieuwe ideeën over gezamenlijke activiteiten maar de afzonderlijke partijen hebben ook tijd nodig om hun eigen plek en invulling te vinden. Dat is heel herkenbaar en hoewel de Buurderij een uniek concept is moet ook hier een goede balans worden gevonden tussen de eigen activiteiten en het gezamenlijk concept.

Werving nieuwe bestuursleden
De betrokkenheid is groot en dat wordt ook verwacht van het nieuwe bestuur. Dit betekent niet dat het nieuwe bestuur het uitvoerende werk moet gaan overnemen. Naast het vermogen om de afzonderlijke partijen te verbinden moet het nieuwe bestuur zakelijk en financieel deskundig zijn. Ook, een breed netwerk in en buiten Overasselt en affiniteit hebben met vrijwilligerswerk is een voorwaarde. De bestuursleden worden voorgedragen door de afzonderlijke betrokken organisaties.

Naast Malderburch en het Museum de Garstkamp vindt er verbreding plaats. Tevens zal een onafhankelijke voorzitter worden gezocht. De werving van nieuwe bestuursleden moet zorgvuldig gebeuren en vóór de zomer zijn afgerond. Tot die tijd zal een interimbestuur bestaande uit Leidy van der Aalst en Pierre Rutgers De Buurderij besturen en in overleg met de betrokkenen de gezamenlijke visie verder ontwikkelen en afspraken maken over de concrete uitvoering.

Bestuursoverdracht
Vóór 15 april vindt de bestuursoverdracht plaats en is er een terugkoppeling van de bevindingen naar alle betrokkenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.