Op dinsdag 14 april vindt, voor de zevende keer, de Kindergemeenteraad plaats in het gemeentehuis in Beuningen. Die dag bedenken 48 leerlingen van zes basisscholen concrete plannen rond het thema ‘Ouderen en ontmoeting’. ‘s Avonds adviseren de leerlingen in de raadsvergadering de kindergemeenteraad over de besteding van een bedrag van €2.500. Het beste plan wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Zij vertegenwoordigen een groep van ongeveer 140 leerlingen van zes basisscholen van de gemeente Beuningen. De kinderen houden zich een dag lang op het gemeente­huis bezig met lokale poli­tiek door concrete plannen te beden­ken in het kader van het thema ‘Ouderen en ontmoeting’. De gemeen­te voert het beste plan voor een bedrag van €2.500 uit.

Zelf aan de slag
Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen een gesprek met raadsleden, die iets vertellen over hun werk en hun standpun­ten geven over het thema ‘Ouderen en ontmoeting’. Hierdoor kunnen de leerlingen hun project­voorstellen goed onder­bouwen. Vooraf aan de dag op het gemeentehuis volgen alle groepen 7/8 een aantal lessen op school over de lokale politiek. Zo betrekt de Kindergemeenteraad kinderen bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan.

Kindergemeenteraadsvergadering
’s Avonds tijdens de vergadering van 18.00 – 19.30 uur in de raadzaal is iedereen van harte welkom. De leerlingen adviseren dan de gemeenteraad over de besteding van de €2.500. Het project dat met een meerderheid van de stemmen wordt aangenomen voert de gemeente uit. Voor de kinderen een unieke kans om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

Aangezien het een drukbezochte bijeenkomst belooft te worden, wordt de hal van het gemeentehuis voorzien van een televisiescherm. Volwassenen kunnen hiervandaan meekijken naar het debat in de raadzaal.

Bereikbaarheid
In verband met de mogelijke verkeersdrukte tijdens de Kindergemeenteraad vragen we iedereen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar het gemeentehuis te komen. Fietsen kunnen voor het gemeentehuis worden gestald. Wie toch met de auto komt kan de auto parkeren op het terrein aan de voor- en achterzijde van het gemeentehuis en het Asdonckterrein.