Foto: www.beuningen.nl

In Weurt is de weg vrij om in mei te starten met de bouw van ontmoetingsplek Kloosterhof en de nieuwe school. De Raad van State verklaarde het beroep tegen de komst van de Kloosterhof ongegrond. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De bouw en reconstructie kunnen in mei 2015 starten. Het gehele plan is in juli 2016 klaar.

De gemeente Beuningen verleent deze week een omgevingsvergunning voor de bouw. Na een bezwarentermijn van 6 weken mag de aannemer starten met de sloop en bouw van de nieuwe ontmoetingsplek en school.

Klaassen aannemer bouw Kloosterhof
Het is aannemer Klaassen uit Arnhem voorlopig gegund om de ontmoetingsplek te bouwen en reconstrueren. Naar verwachting krijgt de aannemer eind maart 2015 definitief deze opdracht. Zij werken in april aan de voorbereiding van dit project.

Voorlopige planning
Als alles volgens planning verloopt worden de komende maanden de volgende stappen gezet:

Periode
Maart 2015 – April 2015
Eind maart, begin april worden de kantine en het dorpshuis leeggehaald.

April 2015
In april wordt er bekeken of er asbest in het pand aanwezig is en wordt dit veilig weggehaald.

Mei 2015 – Juni 2015
Van mei tot juni wordt het voormalige dorpshuis gesloopt. Het dorpshuis wordt tijdens de sloop en bouw ergens anders in Weurt gehuisvest.

Mei 2015 – September 2015
Van mei tot september krijgt de kantine een renovatie en uitbreiding. Ook de sporthal wordt in die periode gerenoveerd. We vragen de aannemer de kantine en sporthal
zo kort mogelijk gesloten te houden zodat sporters hier zo weinig mogelijk last van hebben.

September 2015
Vanaf september 2015 zijn de vernieuwde kantine en sporthal weer open.

Juni 2015 – April 2016
De nieuwbouw van het dorpshuis en school staat gepland van juni 2015 tot april 2016.

April 2016 – Juni 2016
Van april 2016 tot en met juni 2016 wordt de buitenruimte rondom de Kloosterhof ingericht.

Juli 2016
Ontmoetingsplek Kloosterhof en de nieuwe school zijn klaar voor gebruik!

Eén ontmoetingsplek voor Weurt
Op 6 februari 2014 tekenden Stichting SCS De Kloosterhof, Stichting Oeverwal, Peuteropvang Beuningen en de gemeente Beuningen een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van één
ontmoetingsplek op de Kloosterhof in Weurt met zowel basisschool, sporthal, peuterspeelzaal en ruimte voor dorpshuisactiviteiten. Ook komen er ruimtes voor zorgaanbieders zoals logopedie, psychologen en fysiotherapie. Pieter Oosterhout maakte in overleg met deze partijen het ontwerp voor de multifunctionele accommodatie.

Subsidie provincie Gelderland
De gemeente Beuningen staat onder begrotingstoezicht van de provincie Gelderland. De gemeente kan een ontmoetingsplek dus niet geheel zelf financieren. De provincie Gelderland financiert het plan mee door middel van een provinciale subsidiebijdrage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.