Op de app van ‘Binnenlands Bestuur’ is zichtbaar geworden wat het oordeel van de provincie Gelderland over de financiële positie van de gemeente Heumen is. Deze app brengt alle gemeentes in de provincie Gelderland in beeld, en geeft kerngetallen aangaande Exploitatie, Belastingcapaciteit, Eigen Vermogen en Schuld weer. Hieraan worden scores gegeven in de vorm van een onvoldoende, matig of voldoende.

De gemeente Heumen heeft hier, overigens net als het merendeel van de andere Gelderse gemeentes, slecht op gescoord. Heumen krijgt een onvoldoende op Belastingcapaciteit en Eigen Vermogen. VVD heeft hierover vragen gesteld aan het College B&W van de gemeente Heumen.

De VVD wil graag een reactie van de Coalitie aangaande de negatieve cijfers. Vorig jaar uitte VVD al haar zorgen over de financiële huishouding in Heumen, toen werden geruststellende berichten naar buiten gebracht. Graag wil de VVD in Heumen een hernieuwde verklaring na de tegenvallende waarderingen in de Binnenlands Bestuur-app.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.