Om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van haar sociale huurwoningen te vergroten, verlaagt woningcorporatie Talis per 1 juli de maximale huur voor mensen met lage inkomens.

Per 1 juli voert Talis de jaarlijkse huurverhoging door. Daarnaast neemt de corporatie een extra maatregel vanuit haar huurbeleid: per 1 juli verlaagt zij de huur van een sociale huurwoning naar maximaal € 618,24 per maand. Deze verlaging geldt voor huurders die op basis van hun huishoudinkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en ligt voor 2015 op € 34.911.

Voor veel huurders valt het niet mee om rond te komen. De huur is iedere maand een grote uitgave. Als corporatie zorgt Talis met 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen er op verschillende manieren voor om wonen betaalbaar te houden. Zo heeft de corporatie vorig jaar besloten de huur van nieuwbouwwoningen te beperken tot gemiddeld € 600 per maand. Met deze nieuwe maatregel gaat Talis nu ook de huur van haar bestaand bezit verlagen tot € 618,24 voor huurders met lage inkomens. Wettelijk ligt de maximale huur voor een sociale huurwoning op € 710,68 per maand. De maximale huurgrens van € 618,24 kiest Talis niet willekeurig. Voor een groot deel van de huurders vervalt boven deze grens de compensatie door de huurtoeslag. Ca. 1000 huurders van Talis komen in aanmerking voor deze huurverlaging.

Ook met de aankomende jaarlijkse huurverhoging per 1 juli betalen huurders van Talis in de beoogde doelgroep niet meer dan € 618,24 per maand. Talis kiest voor een maximale inkomensafhankelijke huurverhoging die varieert van 2,5 tot 5 procent. Huurders met een laag inkomen worden zo minder belast dan huurders met een hoger inkomen. Een belangrijke overweging voor de jaarlijkse huurverhoging is dat Talis kwalitatief goede woningen in sterke wijken wil blijven bieden. Daarom investeert zij bijvoorbeeld extra in de energiezuinigheid van haar woningen zonder daar een directe huurverhoging tegenover te stellen.

Zo geeft Talis invulling aan haar kerntaak: passend en betaalbaar wonen voor mensen met lage inkomens.