Het pand ‘De Duivendonck’ aan de Julianastraat 15 in Ewijk wordt in de maand april gedurende een periode van vier weken te koop aangeboden. Wie interesse heeft, kan dit kenbaar maken door middel van het indienen van een bod.

In 2009 werden de voormalige basisscholen ‘De Kei’ en ‘De Duivendonck’ samengevoegd. De nieuwe basisschool ‘De Reuzenpas’ werd gehuisvest in MFA ‘t Hart aan Den Elt in Ewijk. Sinds juli 2009 is de gemeente Beuningen formeel eigenaar van het pand waarin voorheen ‘De Duivendonck’ gehuisvest was. In de afgelopen jaren is de gemeente met diverse partijen in gesprek geweest over uiteenlopende initiatieven voor deze locatie. Helaas hebben deze tot op heden niet geleid tot een positief resultaat.

Openbare verkoop
De gemeente wil het bestaande pand graag behouden. Daarom heeft vastgoedbeheerder Interim Places de afgelopen jaren diverse bewoners en gebruikers in het pand geplaatst zodat kraken voorkomen werd. De hoogte van de kosten voor het beheer en de instandhouding van het pand én de recente beëindiging van de laatst lopende onderhandelingen hebben ertoe geleid dat nu een andere weg wordt ingestoken. De gemeente organiseert namelijk op de korte termijn een openbare verkoop. De insteek daarbij is een verkoop waarbij het pand als zodanig behouden blijft.

Interesse?
Naar alle waarschijnlijkheid wordt de procedure in april 2015 opgestart. Vanaf dat moment is ook de verkoopbrochure te downloaden via www.beuningen.nl. In deze brochure wordt uitgebreid beschreven welke voorwaarden verbonden zijn aan de verkoop van het object. Het pand en bijbehorend perceel worden gedurende een periode van vier weken te koop aangeboden. Wie interesse heeft, kan dit kenbaar maken aan de gemeente door middel van het indienen van een bod.

Toekomst pand onzeker
Als de verkoop van het pand niet lukt, staat de gemeente voor een dilemma. Vanwege de hoge kosten die verbonden zijn aan de instandhouding is het denkbaar dat het gebouw niet behouden kan blijven. Ten tijde van het aanstaande openbare verkooptraject bekijkt de gemeente daarom wat eventueel op het vrijgekomen perceel kan worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.