Zoals wellicht bij u bekend is heeft de gemeente Kranenburg plannen om in het Reichswald een windturbinepark van 12 windturbines, elk 200 meter hoog, op de Kartenspielerweg te laten plaatsen. De plannen voor het windturbinepark langs de Nederlandse grens zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Zowel de bouw als het functioneren van deze windturbines, die ten minste in een omtrek van 30 km zichtbaar zullen zijn,  zal ook voor Nederland verstrekkende nadelige gevolgen hebben voor natuur, milieu, recreatiewaarde en woongenot.

Ons Duits Nederlands Burgerinitiatief Gegenwind Reichswald / Tegenwind Reichswald is tegen de bouw van windturbines in de bossen van het Reichswald. Meer informatie over deze plannen zijn te vinden onze website www.tegenwindreichswald.eu.

 

Onze bezwaren tegen een windpark in de bossen te zijn:

  • Het Reichswald is een belangrijk gebied voor trekvogels, bv de kraanvogel en ooievaar
  • Hoog sterftecijfer van vleermuizen door windturbines
  • Het Reichswald ligt midden in een zone met veel Natura2000 gebieden; deze hebben een beschermde Europese status en maken deel uit van de EHS (Ecologische HoofdStructuur). Serieuze schade en verstoring hiervan dreigt.
  • Windturbineparken maken veel slachtoffers onder (beschermde) vogels.
  • De St. Jansberg vormt samen met het Reichswald een belangrijke groene corridor, cruciaal voor de natuurverbinding tussen Nederland en Duitsland.
  • Bedreiging van beschermde insecten en reptielen
  • Vervuiling van grond- en drinkwater
  • Een te verwachten daling in bezoekers/toeristen en de daaruit voortvloeiende verminderde inkomsten voor gemeenten, horeca, hotels etc.
  • Bij brand kunnen de turbines niet geblust worden, daarvoor zijn ze te hoog. Het gedwongen uit laten branden heeft fatale gevolgen voor het Reichswald.
  • Overlast van geluid, slagschaduw en laagfrequent geluid met mogelijk ernstige gezondheidsklachten tot gevolg.
  • Het Reichswald is het grootste aaneengesloten stuk bos in NRW, onderdeel van een bijzonder cultuur-historisch en geologisch gebied. Deze status gaat verloren door de komst van windturbineparken.
  • In de Natura2000-gebieden is aan Nederlandse zijde veel energie en geld gestopt; dit dreigt verloren te gaan.
  • Waardevermindering van huizen en gebouwen.
  • Industrie hoort niet thuis in een bos, dus ook niet in het Reichswald. Als er geen andere locatie voorhanden is, begin er dan niet aan.
  • Langzaam maar zeker dringt het besef wat de windturbines kunnen gaan aanrichten steeds verder door. Zowel aan de Duitse zijde (het district Kleve) als aan de Nederlandse zijde (Gelderse en Limburgse gemeenten en provincies) groeit de weerzin tegen het bouwen van windmolenparken in het Reichswald.  De plannen voor de bouw van windturbines in het Reichswald zijn opgenomen in het Regionalplan Düsseldorf, waarin ook meerdere gebieden in het Reichswald zijn aangewezen voor mogelijke bouw van windturbines. Tot 31 maart a.s. is er gelegenheid om gebruik te maken van inspraak op deze plannen bij de Bezirksregierung Düsseldorf. Ook voor Nederlanders bestaat de mogelijkheid om te reageren op deze plannen. In een schrijven kunt u uw bedenkingen laten weten op het plaatsen van windturbines in het Reichswald.Verdergaande informatie in het Duits over het Regionalplan is te vinden op: http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/index.jspU kunt bezwaar aantekenen d.m.v. een e-mail of een brief. Het schrijven mag in het Nederlands of in het Duits worden opgesteld. Om de kans te verhogen dat uw schrijven gehoord wordt geniet Duits de voorkeur. Hierbij geldt uiteraard: Liever een brief in het Nederlands dan geen brief!  Brieven kunnen per email gestuurd worden naar neue-regionalplanung@brd.nrw.de, of per post naar Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 300865, DE-40408 Düsseldorf. Ook in uw e-mail dient u dit adres te vermelden.
  • Uw bezwaarschrift moet bevatten (zie eventueel ook de voorbeeldbrief op onze website):
  •  
  • Op onze website vindt u meer informatie over de aan te voeren bezwaren alsmede een standaardbrief, die u naar eigen inzicht kunt aanpassen. Deze informatie kunt u vinden op http://www.tegenwindreichswald.nl/regionalplan-1.html
  •  
  • Een beknopt uitleg over het Regionalplan is te vinden op: http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_regionalplanfortschreibung/NLText.pdf

   NU IS DE TIJD OM UW STEM TE LATEN HOREN

 • Adres Bezirksregierung Düsseldorf (zie hieronder bij „Adressering“)

 

   • Vermeld dit adres ook indien u een email stuurt!
 • Uw voornaam, achternaam, en adres
 • Let op: anonieme inzendingen neemt men niet in behandeling.
 • Uw emailadres
 • Kenmerk: Öffentlichkeitsbeteiligung Erarbeitung Regionalplan Düsseldorf − Stellungnahme Windenergiebereiche im Reichswald, Kapitel 8.2, Blätter 5 und 6.

 


Er resten nog weinig mogelijkheden tot het maken van bezwaar en daarom willen wij burgers en organisaties vragen om van deze gelegenheid gebruik te maken. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan en laat weten dat u tegen de bouw van windturbines in het Reichswald bent!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.