Nijmegen schort het innen van de ouderbijdrage in de dagbehandeling Jeud-GGz op. Vanaf 1 januari 2015 is in de nieuwe Jeugdwet geregeld dat ouders een ouderbijdrage betalen voor dag(deel)behandelingen van kinderen tot 18 jaar. Voorheen werd hiervoor geen ouderbijdrage geïnd. Een ouderbijdrage was wel gebruikelijk voor ouders van kinderen met 24-uurs zorg. Nijmegen stopt de inning van de ouderbijdrage voor de dag(deel)behandelingen, in afwachting van het onderzoek van het Ministerie van VWS en het debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van Jeugdzorg. Wettelijk dient de ouderbijdrage geïnd te worden voor zorg met verblijf, voor zowel een dagdeel, een dag of een etmaal (24 uurszorg). Het risico van deze nieuwe eigen bijdrage is dat zorg door ouders wordt gemeden. In Nijmegen zijn er signalen bekend van ouders die ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de dag(deel) behandeling Jeugd GGz.

Het idee achter het innen van een ouderbijdrage is dat wanneer het kind niet thuis verblijft, ouders geen verzorgingskosten hebben. In Nijmegen zijn er 50 tot 80 kinderen die gebruik maken van een (dag)behandeling zijn bij Jeugd GGz. De bijdrage voor een kind in de dag(deel)behandeling ligt tussen de 38 en 66 euro per maand. De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd en het aantal dagdelen zorg. Voor ouders met een bijstandsinkomen geldt een vrijstelling van dit maandelijkse bedrag.