Dinsdag 17 maart werd de eerste Keurmerk Veilig Ondernemen ster uitgereikt aan het centrum van Beuningen. Verschillende partijen ondertekenden dit certificaat om de komende periode te blijven werken aan een veilig, heel, schoon en aantrekkelijk centrum van Beuningen.

De KVO-ster is te danken aan de nauwe samenwerking tussen ondernemers van centrum Beuningen, Politie Gelderland Zuid, Brandweer Maas en Waal, Gemeente Beuningen en het Centrum Criminaliteit en Veiligheid als procesbegeleider. Door deze samenwerking wordt gewerkt aan de veiligheid van het centrum en overlast, inbraken en vernielingen tegengegaan.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen traject
Ondernemers in het centrum van Beuningen ondervonden steeds vaker schade door criminaliteit, overlast of verloedering. De ondernemers voelden de noodzaak om wat aan deze risico’s te doen en startten daarom in 2013 het Keurmerk Veilig Ondernemen traject. Een team van ondernemers, politie, brandweer, gemeente en het Centrum Criminaliteit en Veiligheid werkte hierbij samen om het centrum van Beuningen veilig, heel, schoon en aantrekkelijk te maken en houden.

Veiligheidsmaatregelen
De werkgroep heeft een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid in het centrum van Beuningen te waarborgen. Zij startte met inventarisaties hoe veilig, heel, schoon en aantrekkelijk Beuningen nu eigenlijk is. Daarna werden gelijk zaken opgepakt zoals reparaties aan straatmeubilair, stoepen en openbaar groen. Een uitgebreid plan van aanpak laat zien waar het team de komende drie jaar verder mee aan de slag gaat. Hierbij zijn centrumondernemers regelmatig betrokken via enquêtes en bijeenkomsten. Ook omwonenden zijn geïnformeerd over de activiteiten van het team.

KVO-ster voor centrum Beuningen
De activiteiten van de afgelopen jaren resulteren in een zeer goede beoordeling. Het Centrum Criminaliteit en veiligheid reikt hiervoor nu een KVO-ster uit. Met het behalen van dit certificaat wordt de kwaliteit van de veiligheid in het centrum van Beuningen herkenbaar en gewaarborgd en de continuïteit gegarandeerd. Zo wordt op een gestructureerde manier blijvend gewerkt aan de veiligheid van het centrum in Beuningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.