Lezingen, workshop, denkstudio en quiz over gelijkheid en eerlijkheid
Dinsdag 24 maart 2015 | 19.00 – 00.00 uur
Bovenzaal De Waagh, Grote markt 26, Nijmegen

Zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk! Maar is dat wel zo? Net als Calimero willen we graag dat de wereld eerlijk is, maar dan vooral voor ons zelf. Moeten we allemaal wel gelijk willen zijn? Is verschil niet juist goed? En hoe ga je met die verschillen om? Hoe kun je op een eerlijke manier samenleven?

Hoogste tijd om na te denken over gelijkheid en eerlijkheid tijdens een intiem en interactief Filosofisch Festival aan de vooravond van de Maand van de Filosofie. Met filosofen Nanda Oudejans, Arjen Kleinherenbrink, Sanne Stuur, Stefan Schevelier, Lisa Doeland, Maïté Tjon A Hie, Tim Houwen, Bart van Leeuwen e.a. en met muziek van SCuared.

Stel je eigen programma samen: zet een filosoof live aan het denken over anders zijn. Denk mee over onze omgang met vluchtelingen. Speel het democratiespel Demos. Discussieer in kleine groep over eerlijkheid. Luister naar een tweespraak over het gelijkheidsideaal. En kijk de film die Go Short over het thema uitzocht. Muziek in de pauzes en feest na afloop maken de avond compleet.

Decor van dit alles is – hoe kan het ook anders – de Waagh. De plek die eeuwen geleden voor een eerlijke Nijmeegse handel moest zorgen.

Deelname: € 5,- | medewerkers en Vrienden van de RU € 4,- | studenten en scholieren gratis
Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/nieteerlijk

Programma en sprekers:
Democratiespel Demos
Speel het spel Demos, ontwikkeld door politiek filosofen van de Radboud Universiteit. In Demos speel je een burger uit het dorp Bezighuizen en probeer je het dorp op democratische wijze naar je hand te zetten. Maar wat zijn de spelregels van de democratie en liggen die voor eens en altijd vast? Tijdens deze ronde gaan we op zoek naar het antwoord op die vraag. Stefan Schevelier, filosoof aan de Radboud Universiteit en ontwikkelaar van Demos leidt het spel.

Tweespraak het Gelijkheidsideaal
We hebben het gelijkheidsideaal graag hoog in het vaandel. We vinden dat iedereen gelijk is of in ieder geval zou moeten zijn. Wat is dat ideaal echter waard in een wereld vol ongelijkheid? Wij willen verkennen hoe het gelijkheidsideaal misbruikt kan worden. Zowel de staat als de markt pretenderen ons bijvoorbeeld gelijk te maken, maar zijn deze instituties niet juist de bronnen van de alsmaar toenemende ongelijkheid? Filosofen Arjen Kleinherenbrink en Stefan Schevelier van de Radboud Universiteit gaan met elkaar in discussie.

Dakloosheid als oneerlijkheid: Een zorgperspectief
In onze welvarende samenlevingen is er sprake van een grote oneerlijkheid; er leven nog altijd mensen op straat. Moeten we daklozen accepteren op straat vanuit het liberale respect voor “eigen keuze” of vanuit een “politics of difference” benadering in termen van accommodatie van verschil? Of schieten dergelijke benaderingen hier tekort en moet dakloosheid worden belicht vanuit een morele betrokkenheid op concrete noden, het zogenaamde zorgperspectief? Kortom: hoe maken we ook voor daklozen het leven eerlijk? Politicoloog Bart van Leeuwen van de Radboud Universiteit probeert deze vraag te beantwoorden.

Korte film en debat – Lost Paradise
Go Short zocht speciaal voor het Filosofisch festival een korte film uit over eerlijkheid en gelijkheid. De mooie en ontroerende korte film Lost Paradise van Mihal Brezis en Oded Binnun won prijzen op verschillende filmfestivals. Het is een liefdesverhaal dat op een mooie manier laat zien dat mensen zonder alle uiterlijke en culturele verschillen uiteindelijk allemaal gelijk zijn.

Denkstudio Live – Iedereen anders
Filosofen Sanne Stuur en Tim Houwen van de Radboud Universiteit gaan tijdens deze Denkstudio live al improviserend het gesprek aan over een door het publiek aangedragen stelling over gelijkheid en anders zijn. Heeft een filosoof echt overal antwoord op? Welke klassieke of hedendaagse filosofen gebruiken ze in hun overpeinzingen? Tot welke verrassende inzichten kunnen we met elkaar komen? Doe mee, kijk, luister, anticipeer en leer. Eerlijk zijn.

Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? is een workshop waarin je leert om met een filosofische blik te kijken naar een alledaags thema. Na een korte inleiding door de gespreksleider gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Wat zijn jouw ervaringen, wat is jouw visie? Iedereen komt aan het woord en wordt aan het denken gezet.

Filosofisch gesprek – Over vluchtelingen
Hoe kunnen we eerlijk en rechtvaardig met vluchtelingen omgaan? Filosoof Nanda Oudejans van de Tilburg Law School schreef het proefschrift Asylum. A Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees. Tussen 2012 en 2013 werkte zij als adviseur bij de Advies Commissie Vreemdelingenzaken op het Ministerie van Veiligheid en Justitie en deed onderzoek naar de bescherming van staatlozen in Nederland.

SCuared – gezongen aankondigingen
Sanne Groen en Coen Bumann vormen samen het muzikale duo SCuared dat enkele programma’s gezongen aankondigt. Hun scherpe en gevatte op muziek gezette teksten zorgen voor een uniek begin van een programma.

Studentendebatwedstrijd – Mondiale rechtvaardigheid
Filosoof Peter Singer is de nieuwe voorvechter voor mondiale rechtvaardigheid. Met zijn stichting The Life You Can Save roept hij iedereen op om een deel van zijn persoonlijke welvaart en bronnen te gebruiken om extreme armoede te bestrijden. Alleen dan leid je een goed leven. Tijdens deze debatwedstrijd gaan studenten filosofie van de Radboud Universiteit de strijd met elkaar aan en pleiten ze voor of tegen de stelling van Singer.

Tip: eet van te voren bij de Waagh, dan is je avond compleet.

Het festival is een samenwerking tussen de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit.