Het college van burgemeester en wethouders gaat voor NL Doet zaterdag 21 maart aan de slag bij zorgboerderij In het Westen. De cliënten van In het Westen zijn (jong-) volwassenen die om wat voor reden dan ook tijdelijk wat ondersteuning nodig hebben.

De ondersteuning kan nodig zijn vanwege psychiatrische problemen, een lichte verstandelijke beperking, of om weer een dag- en werkritme op te bouwen met het oog op (toekomstig) werk. De begeleiders van In het Westen bieden verschillende werkzaamheden aan zoals het telen van groente, het aanleggen van een natuurtuin of het verzorgen van dieren. Daarnaast zijn er creatieve en kookworkshops en kunnen er Tai Chi lessen gevolgd worden.

Burgemeester en wethouders willen graag hun betrokkenheid tonen bij de begeleiders en cliënten van deze zorgboerderij. De landelijke actie NL Doet is bedoeld om de vrijwilligers in Nederland in de schijnwerpers te zetten. Op zaterdag 21 maart om 10.00 uur wordt het College van B&W verwacht bij In het Westen. Na een kennismaking met de organisatie, vrijwilligers en gasten, steken de collegeleden hun handen uit de mouwen bij het opknappen van een kas.

De afgelopen twee jaar heeft het Nijmeegse College van B&W in het kader van NL Doet meegewerkt bij voetbalclub SCH, bij Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk (GVO) en bij het opknappen van de tuin bij Zorgcentrum de Doekenborg.