De afgelopen jaren heeft het huidige kabinet bewezen zich nauwelijks in te willen spannen voor de ruim 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, maar hen eerder als een last te ervaren. Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied van nationaliteit, DigiD, internetstemmen, verkiezingen en Nederlanders met buitenlandse partners tegenwerking ervaren.

Ook de Eerste Kamer, een steeds politieker orgaan, heeft zeggenschap over de Nederlanders in het buitenland. Andersom is dit niet het geval: deze Nederlanders zijn uitgesloten van het indirecte kiesrecht voor de Eerste Kamer.

Met het oog op de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten, en daarmee indirect de Eerste Kamer, leggen D66 afdelingen een motie voor aan hun leden om haast te maken met een wijziging van de kieswet. Deze motie roept de D66 fracties in de Eerste en Tweede Kamer op er bij het kabinet op aan te dringen dat Nederlanders in het buitenland al indirect stemrecht krijgen voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. Dit zou eenvoudig kunnen via een Kiescollege dat iedere vier jaar kortdurend moet worden opgezet, enkel ten behoeve van deze verkiezing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.