De gemeente organiseert maandag 2 maart om 20.00 uur in de Terp een avond over het verbeteren van de toegankelijkheid van de Dorpstraat in Heumen. Alle inwoners van Heumen zijn welkom om de mogelijke aanpak te bespreken.

Sinds jaar en dag zijn er verzoeken om de inrichting van de Dorpstraat te veranderen om daarmee de toegankelijkheid en veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en wandelaars, te verbeteren. De goten en de wortelopdruk van de bomen in de smalle trottoirs zijn de grootste knelpunten. Naast deze knelpunten zijn er ook positieve elementen die door inwoners worden genoemd: de inrichting geeft de straat een authentiek dorps karakter en daar is destijds ook bewust voor gekozen.

In 2013 is een voorlopig begin gemaakt met het verbeteren van de toegankelijkheid. Over de lengte van de Heumense Hof naar het verenigingsgebouw de Terp zijn de keien uit de goten gehaald en is nieuwe bestrating aangelegd. Dit is gedaan als een soort proefvak. De ervaringen van dorpsbewoners met deze technische ingreep zijn positief. Belangrijk is de vraag of de rest van de Dorpstraat op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Ook andere dingen die met de toegankelijkheid van de Dorpstraat te maken hebben, zijn die avond bespreekbaar.

In 2015 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid van een groter stuk van de Dorpstraat te verbeteren. Op 2 maart worden hiervoor enkele ideeën gepresenteerd. De avond is bedoeld om zoveel mogelijk reacties op deze voorstellen te verzamelen en bij de verdere uitwerking te betrekken.

U bent welkom op maandag 2 maart van 20.00 tot 21.30 uur in de Terp.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.