Het college van B en W heeft de subsidies Ondernemersfonds 2014 toegekend. Dertigduizend euro voor ‘Made in Nijmegen’ gaat naar Stichting De Lindenberg. Voor het Lichtplan op de Grote Markt ontvangt het Huis voor de Binnenstad € 25.000. Voor het initiëren van nieuwe bedrijvigheid krijgt de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid € 16.250,-. Smeltkroes/Creatief Collectief AAN krijgt € 20.000 voor het project ‘Maken mogelijk maken’. Voor beheer en onderhoud ontvangen de bedrijvenverenigingen van Bijsterhuizen, TPN-West, De Winkelsteeg, Nijmegen-Zuid, de Waalsprong en winkelcentrum Dukenburg elk bedragen van tussen de twintig- en vierendertigduizend euro. Over een bedrag van € 286.200, – voor het Huis voor de Binnenstad neemt de gemeenteraad nog een besluit.

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de Nijmeegse economie te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in Nijmegen. Hierbij gaat het om het steunen van het beheer van bedrijvenlocaties en winkelcentra en projecten die de lokale economie en of het ondernemerschap stimuleren. Daarnaast is versterking van het stadscentrum een prioriteit (het Huis voor de Binnenstad en promotie binnenstad).

In totaal zijn in 2014 veertig aanvragen ingediend voor een bedrag van bijna € 2,8 miljoen. Hiervan zijn nu twaalf projecten gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van € 545.000.,- De toekenning aan het Huis voor de Binnenstad is ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, omdat het hier om een subsidie van meer dan € 100.000 gaat. Met de toekenningen volgen burgemeester en wethouders de aanbevelingen van de Taskforce Ondernemersfonds, een adviesorgaan van ondernemers.

Nieuwe uitvoeringsregels voor het Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds is een belangrijke impuls voor samenwerking en innovatie voor het bedrijfsleven. Het College van B en W wil dit fonds nadrukkelijk inzetten voor bevordering van creativiteit en innovatiekracht van ondernemers. Samen met de ondernemers uit de Taskforce Ondernemersfonds zijn de uitvoeringsregels hierop aangepast en is de toegankelijkheid van het fonds verbeterd. Ook kleinere samenwerkingsprojecten kunnen nu een beroep doen op dit fonds. Bovendien kunnen projecten voortaan het hele jaar worden ingediend; over een aanvraag wordt dan binnen acht weken besloten. De subsidie wordt daarna direct uitbetaald. Het geld wordt . Subsidieaanvragen voor werklocaties kunnen elk jaar tot en met 31 augustus worden ingediend.

De Uitvoeringsregeling Ondernemersfonds 2015-2018 is de vinden op de website www.ondernemersfondsnijmegen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.