Antibiotica via infuus kan heel goed thuis of in het verpleeghuis: prettig voor patiënt, kostenbesparend en veilig

Maar liefst 106 mensen die in 2014 een antibioticabehandeling via het infuus nodig hadden, konden thuis in hun eigen omgeving of in het verpleeghuis worden behandeld. Langdurige opname in het ziekenhuis is voor hen niet nodig en bespaarde het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 3000 verpleegdagen. Deze werkwijze past in de huidige tijd waarin de zorg bij voorkeur dicht bij de mensen wordt georganiseerd. De werkwijze laat zien dat in een goede samenwerking veilige zorg ook snel buiten het ziekenhuis kan worden georganiseerd.

Er zijn patiënten die voorheen 4 tot 6 weken in het ziekenhuis verbleven vanwege de behandeling via een infuus. Nu kunnen ze na een paar dagen alweer naar huis of naar het verpleeghuis. Patiënten zijn met het infuus volledig mobiel. Ze hebben geen infuuspaal, maar een zogenaamde ‘easypump’. Dit is een pomp ter grootte van een sinaasappel die in een vastgestelde tijd automatisch leegloopt. De pomp zit in een heuptasje met een infuuslijn naar de bovenarm. Omdat de pomp niet afhankelijk is van stroom of batterijen, zijn vrijwel alle dagelijkse activiteiten mogelijk.

Snel realiseerbaar

Het initiatief om deze behandeling snel en veilig thuis of in het verpleeghuis mogelijk te maken, lag bij de internisten-infectiologen. Zij zetten de samenwerking op met collega’s in het ziekenhuis én met externe partners, zoals de thuiszorg, verpleeghuizen en INR Trombosedienst. Doordat de samenwerking goed is doordacht en vastgelegd en ook in de praktijk goed verloopt, is alles snel te realiseren. Nadat het besluit voor deze behandelvorm is genomen, is de patiënt binnen 24 uur ook echt thuis of in het verpleeghuis.

Uiteraard maken de artsen telkens weer de afweging of iemand in aanmerking komt. “Is er een andere medische noodzaak voor opname, of wil iemand het liever niet, dan blijft de patiënt gewoon in het ziekenhuis”, zegt internist-infectioloog Tom Sprong.

Veilige oplossing

De veiligheid van zorg staat voorop, daarom staan patiënten onder intensieve controle. Dagelijks krijgen ze bezoek van een gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg, twee maal per week komt de Trombosedienst thuis bloedprikken en regelmatig bezoeken ze de poli voor een afspraak met de internist-infectioloog. Deze blijft verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt.

Steeds meer mogelijkheden

Vanwege het succes wordt continu gezocht naar nieuwe manieren om intraveneuze behandelingen buiten het ziekenhuis mogelijk te maken. Zo kunnen patiënten met een infectie straks direct van de polikliniek naar huis met intraveneuze antibiotica en hoeven ze niet eerst te worden opgenomen. Later dit jaar wordt behandeling van wondroos thuis mogelijk.

Win-win-win

“Het mes snijdt niet aan twee, maar aan drie kanten”, zegt Sprong. “Ten eerste is het prettig voor de patiënten om thuis te zijn. Wij krijgen erg enthousiaste reacties. Daarnaast spaart CWZ verpleegkosten uit. Als derde voordeel houdt deze werkwijze potentieel resistente bacteriën buiten de ziekenhuisdeur en lopen we geen risico dat andere patiënten hiermee worden besmet. Daarmee dragen we bij aan de strijd tegen resistente infecties.”

Zijn er dan geen nadelen? “Zoals bij alle behandelingen kunnen er complicaties optreden, waarbij we dan moeten denken aan problemen met de infuuslijn zoals infecties of verstoppingen”, zegt Sprong. “De ervaringen zijn tot nu toe echter heel gunstig, deze complicaties komen gelukkig weinig voor.”