Het college van burgemeester en wethouders van Heumen stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een hoogwaardige fietsverbinding tussen Cuijk en Nijmegen via de Kuilseweg en de Bosweg in de gemeente Heumen. In haar besluit stelt het college als voorwaarde bij de inrichting dat het cultuurhistorische karakter van de Kuilseweg en de Bosweg zoveel mogelijk behouden moet blijven en dat de route niet ten koste mag gaan van de toegankelijkheid van de bossen voor voetgangers en fietsers. Een fietsbrug over de Maas tussen Cuijk en Mook is onderdeel van het project. Met deze brug wordt de afstand tussen Cuijk en Nijmegen met 4 kilometer verkort, waardoor Cuijk op fietsbare afstand van Nijmegen komt te liggen. 

 

Aanvankelijk was de gemeente Heumen voorstander van een ander tracé, namelijk de route via het zweefvliegveld en de Beukenlaan. Uit nader onderzoek is gebleken dat de route via de Bosweg de voorkeur verdient. Een aantal bestaande, onveilige fietsoversteekplaatsen wordt verbeterd (Bosweg-Scheidingsweg en Bosweg-Groesbeekseweg) en de Kuilseweg wordt beter fietsbaar gemaakt.

 

Een andere belangrijke reden is dat Heumensoord onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Wanneer de hoogwaardige fietsverbinding via de Beukenlaan wordt gerealiseerd, zou dat leiden tot een 2e drukke fietsroute door Heumensoord, hetgeen verder afbreuk doet aan de natuurwaarden van het gebied. Wel is het college van mening dat ook de kwaliteit van de Beukenlaan als fietsverbinding omhoog moet, zodat het comfort voor de recreant daar toeneemt.

Het voorstel wordt op 26 maart 2015 behandeld in de gemeenteraad van Heumen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.