De werkgroep Windenergie Wijchen vraagt om uw reactie. In twee informatieavonden heeft de werkgroep Windenergie Wijchen haar bevindingen tot dusver gepresenteerd. Ook zijn de concept randvoorwaarden waarbinnen de werkgroep de mogelijke locaties voor windenergie in Wijchen gaat onderzoeken toegelicht. Laat ons weten wat u ervan vindt! Stuur uw reactie naar windenergie@wijchen.nl. Tot 21 februari 2015 kunt u uw opmerkingen insturen. De werkgroep hoopt op veel reacties, positief of negatief.

Concept randvoorwaarden
In de werkgroep zijn concept randvoorwaarden opgesteld die de werkgroep van toepassing wil laten zijn op windinitiatieven in Wijchen. Daarmee wil de werkgroep de woon- en leefomgeving in Wijchen beschermen door waar nodig aangescherpte eisen te stellen. Dit om te bereiken dat er zo min mogelijk nadelen optreden. Deze concept randvoorwaarden zijn daarmee de spelregels voor toekomstige windprojecten. In de twee informatieavonden heeft de werkgroep het proces geschetst en aangegeven per randvoorwaarde wat deze inhoudt, wat het wettelijk kader is en wat het alternatief van de werkgroep betekent. Nu inventariseert de werkgroep tot 21 februari hoe de concept randvoorwaarden bevallen. Daarna past de werkgroep deze zo nodig nog aan en maakt zij de randvoorwaarden definitief. Aan de hand van de definitieve randvoorwaarden kan pas gekeken worden welke gebieden in Wijchen verder onderzocht worden op geschiktheid voor windenergie. Meer informatie over de concept randvoorwaarden vindt u op www.wijchen.nl/windenergie. Ook in de nieuwsbrief van februari staat een korte beschrijving van de twee informatiebijeenkomsten.

Werkgroep Windenergie Wijchen
De werkgroep Windenergie Wijchen is in november 2014 begonnen met het onderzoeken van de randvoorwaarden waaronder windenergie in Wijchen mogelijk is. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van alle leefbaarheidsgroepen, de gemeente en een onafhankelijke voorzitter. De leefbaarheidsgroepen ondersteunen de weg waarbij inspraak en betrokkenheid van de bewoners voorop staat bij een ingrijpende maatregel zoals het plaatsen van windturbines. De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem besloten op deze manier de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.