De gemeente Wijchen heeft te maken met een dalend aantal kinderen onder haar inwoners. Dit heeft nu al gevolgen voor het basisonderwijs. Scholen krijgen minder groepen leerlingen en in de gebouwen neemt leegstand toe. Uiteindelijk kan dit leiden tot sluiting van scholen in de kern Wijchen en/of in de kleinere kernen. Een eventuele sluiting kan weer gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in een kern of wijk.

Schoolbestuur Kans & Kleur, de gemeente Wijchen en Kinderopvang de eerste stap willen graag met u in gesprek over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen ervan. 19 Januari was in Balgoij de eerste bijeenkomst en 2 februari in Bergharen de tweede. De overige gesprekken vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • Woensdag 4 februari in Noorderlicht, Roerdompstraat 76 in Wijchen
  • Woensdag 25 februari in basisschool ’t Palet, Huissteden 1401 in Wijchen

    De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. De deur is vanaf 19.00 uur open.

Alle bijeenkomsten kennen dezelfde opzet en vinden verspreid over de gemeente plaats om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de discussie. We willen graag samen met u goede ideeën ontwikkelen voor de toekomst van het basisonderwijs en het voorzieningenniveau in onze gemeente. Er is op dit moment nog geen plan. De gemeente telt zestien basisscholen, allen onder de verantwoordelijkheid en zeggenschap van Kans & Kleur. De situaties op en rondom al deze scholen, dus die in de kern Wijchen en die in de omliggende kernen, worden in de afweging meegenomen.

We hopen u te ontmoeten op één van de bijeenkomsten. Mocht u mee willen praten, dan kunt u zich aanmelden via info@kansenkleur.nl onder vermelding van uw naam en de datum van de bijeenkomst waar u aan wilt deelnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.