De komende jaren kunnen bewoners van Nijmegen West en Weurt en geïnteresseerde Nijmegenaren op www.westenweurt.nl volgen wat er op milieugebied verandert in hun omgeving. Op de site staan meetgegevens over lucht, geluid, geur en verkeer. Zo kan iedereen zien wat de gevolgen zijn van de nieuwe verkeersstromen na de opening van de nieuwe brug De Oversteek.

De vernieuwde site is een rechtstreeks gevolg van de afspraken in de werkgroep Nijmegen West wil Groene Buffer. Deze werkgroep heeft mee vorm gegeven aan de uitvoering van de motie ‘Nijmegen-West krijgt een groene buffer’ die in de raadsvergadering van 5 september 2012 is aanvaard. Hierin wordt met name gevraagd om de gevolgen van de nieuwe verkeersstromen goed te monitoren. Voor bewoners is het belangrijk dat meetgegevens voorhanden zijn, om te kunnen beoordelen of deze aansluiten bij berekende waarden die jarenlang door de gemeente zijn gepresenteerd. Vertegenwoordigers van de wijkorganisaties kozen de plekken uit waar en hoe de komende jaren verkeerstromen, geluid en stikstofdioxide gemeten worden. Ook heeft de werkgroep afspraken gemaakt over wanneer er maatregelen genomen worden bij overschrijdingen. Milieuorganisaties en ondernemersvereniging TPN-West hebben ook bijgedragen aan de vernieuwing van de site.

Op de site staan bijvoorbeeld de eerste verkeersgegevens uit november 2014, een jaar na opening van De Oversteek. Er komen dagelijks zo’n 20.000 voertuigen over de brug. De voorlopige resultaten voor stikstofdioxide van 2014 laten geen afwijkend beeld zien. Er is geen duidelijke invloed van verkeer over de Oversteek te zien. Maar voor uitspraken voor de langere termijn is een langere meetreeks nodig. Eind april komen ook de gegevens van de geluid en luchtmetingen uit 2014 erop.

Naast de site westenweurt.nl zetten gemeente en bewoners de resultaten van de metingen ook regelmatig op de agenda van de wijkoverleggen.

Westenweurt.nl is een samenwerking van verschillende overheden met hulp van wijk- en milieuorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.