De gemeente Beuningen gaat nieuw speelbeleid ontwikkelen. Er is nu en in de toekomst veel minder geld voor speelplekken en jeugdontmoetingsplaatsen (JOP’s) in de buitenruimte. Minimaal de helft van het aantal locaties gaat verdwijnen en daarom moeten keuzes gemaakt worden. Ondanks deze bezuiniging probeert de gemeente zoveel mogelijk speelwaarde in de wijken en dorpen te behouden. Aan bewoners wordt met een digitale enquête gevraagd hun mening te geven.

Doel enquête

De enquête is bedoeld om een eerste beeld van de ideeën en meningen te krijgen. Wat is volgens inwoners de functie van spelen in een wijk of dorp? Wat zijn daarbij belangrijke voorwaarden? Hoe kan de gemeente de bezuinigingsopgave het beste invullen? En wat kunnen inwoners zelf betekenen? De resultaten gebruiken we om richting te geven aan het nieuwe speelbeleid.

Deelname enquête

Begin maart is er een digitale enquête beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente. Iedereen krijgt twee weken de tijd om te reageren. Ouders worden gevraagd de enquête samen met hun kind in te vullen. Voor jongeren en kinderen is een enquête op maat beschikbaar. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.

Buurtbezoek

De gemeente gaat enkele buurten in de dorpen bezoeken om ouders, jongeren, kinderen en andere geïnteresseerden ook persoonlijk over hun ideeën en wensen te spreken. Hiervoor bellen we steekproefsgewijs aan bij woningen. We hopen hiermee een nog beter beeld te krijgen van de ideeën en meningen die er leven. Op donderdag 12 maart kunnen inwoners tussen 18.00 en 20.00 uur ook langskomen op het plein voor het gemeentehuis om hun ideeën ter sprake te brengen. Deze avond is onder voorbehoud, kijk voor de meest actuele informatie op www.beuningen.nl/speelbeleid.

Panel professionals

De gemeente stelt een panel samen met lokale deskundigen die in hun werk of vrije tijd te maken hebben met jongeren en kinderen. Dit panel komt een aantal keren bij elkaar om samen richting te geven aan het speelbeleid. Hierbij nemen zij de enquêteresultaten ook mee.

Informatie

De digitale enquête en projectinformatie is vanaf maandag 2 maart te vinden op www.beuningen.nl/speelbeleid. Naar verwachting is het speelbeleid medio juli ’15 gereed voor besluitvorming.