Op de laatste vrijdag van januari wordt traditiegetrouw de Burgemeester Dales Lezing uitgesproken. Op deze avond wordt ook de Burgemeester Dalesprijs 2015 uitgereikt. De Daleslezing wordt dit jaar gehouden door Abdelkader Benali. De Burgemeester Dalesprijs wordt ieder jaar uitgereikt door COC Nijmegen ter onderscheiding van inwoners van het Rijk van Nijmegen die op vrijwillige basis en op persoonlijke en inspirerende wijze gestalte hebben gegeven aan artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”

Dit jaar wordt de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt aan Piet Muller en Saïd Bouharrou, respectievelijk actief voor de Raad van Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en bestuurslid van de Al Moslimin Moskee in Nijmegen. Naar aanleiding van de conflicten in Gaza, Syrië en Irak en de groeiende moslim- en jodenhaat opperde Bouharrou het idee voor een gezamenlijke verklaring van Nijmeegse geloofsgemeenschappen tegen geweld uit naam van religie. Saïd Bouharrou en Piet Muller hebben dit initiatief vormgegeven, ze stelden de conceptverklaring op en gingen in gesprek met de verschillende religieuze groeperingen in Nijmegen en wisten door niet aflatende inzet een gezamenlijke vredesverklaring te realiseren die door allen werd onderschreven en uitgedragen.

Op 18 december kwamen vertegenwoordigers van de Nijmeegse geloofsgemeenschappen met alevitische, christelijke, islamitische en joodse achtergrond bijeen om de gezamenlijke verklaring te ondertekenen. Een historisch statement tegen geweld en discriminatie, maar vooral voor wederzijds respect, verdraagzaamheid en vrede. “De jury is onder de indruk van deze, juist lokale, inzet gericht op verbinding en hoop, in heden en toekomst, in plaats van op polarisatie en intolerantie vanuit het verleden.” Reden voor de jury om de Burgemeester Dalesprijs 2015 toe te kennen aan Piet Muller en Saïd Bouharrou.

De uitreiking zal plaatsvinden aansluitend aan de Daleslezing op vrijdag 30 januari aanstaande in het stadhuis van Nijmegen. Lezing en prijsuitreiking zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met koffie en ontvangst in het stadhuis. De lezing start om 20.30 uur. Naast de lezing en de uitreiking van de Dalesprijs staat een optreden van zangeres, gitarist en liedjesschrijfster Lea op het programma. In 2010 bracht ze haar debuutalbum Can I Come By? uit dat lovend werd ontvangen door critici en publiek. Een folkrockplaat met wortels in het Amerika van eind jaren ’60 en begin jaren ‘70. Lea is na een lange schrijfperiode weer terug met een gitaarkoffer vol nieuwe liedjes en in het najaar van 2015 komt haar nieuwe album uit.

Om zeker te zijn van een plek is het verstandig om op tijd aanwezig te zijn. De avond eindigt rond 22.00 uur. Na afloop kan er nog nagepraat worden tijdens de borrel.

Tijdens deze borrel vind de projectpresentatie plaats van Pride Photo Nijmegen. Het Amsterdamse Pride Photo Award is een fotografie wedstrijd rondom het thema gender en seksuele diversiteit. Het Nijmeegse initiatief neemt de foto’s van Pride Photo Award Amsterdam als startpunt voor diverse lokale activiteiten in Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.