De komende weken vindt er weer groenonderhoud plaats op diverse locaties. In Overasselt kappen we 15 bomen in de Zesakkerlaan en 7 bomen in de Koningin Julianastraat. Ook in Malden worden bomen gekapt, in de omgeving van de Wieken en in de wijk Maldensveld.

De bomen worden te groot voor de omgeving, of hebben een slechte vitaliteit, waardoor deze meer onderhoud vragen en overlast gaven door bijvoorbeeld wortelopdruk, overhangende takken en het belemmeren van verlichting. Afhankelijk van de ruimte planten we nieuwe bomen en plantsoen. Dat doen we bij voorkeur in een plantsoenvak. Bomen die in de parkeerstroken stonden, of dicht bij riolering gaan we niet vervangen. Daarnaast vinden er snoeiwerkzaamheden plaats aan bomen. Aanwonenden zijn op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en eventuele verkeershinder.

De winterperiode is dé periode om te snoeien, te planten en te kappen. De planten en bomen hebben dan geen blad meer en weinig vocht nodig. Dat geeft minder snoeiafval en bij aanplant in de winter is er geen water nodig.

Het gehele jaar komen er meldingen of verzoeken voor het snoeien of planten van bomen en struiken. Dat kan via de Bel- en herstellijn op onze website of telefonisch op 14 024. Deze beoordelen we en nemen ze (voor zover mogelijk) mee in het onderhoudsprogramma voor de winterperiode. Als u dus een melding voor het planten of snoeien van beplanting of bomen heeft gedaan in april, wordt het in de eerstvolgende winterperiode meegenomen. Dat koppelen we aan u terug.

Het kappen, snoeien en planten van bomen voert de buitendienst van de gemeente of een aannemer uit. Het snoeien en aanplanten van plantsoenen wordt door Dar GROEN! uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.