De Nijmeegse GroenLinks-fractie wil een lokaal experiment met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden. Dat betogen raadsleden April Ranshuijsen en Lisa Westerveld.

Volgens de initiatiefnemers kan dit systeem mogelijk het huidige bureaucratische en ingewikkelde stelsel van toeslagen vervangen. Een basisinkomen houdt in dat mensen maandelijks een bepaalde geldsom krijgen die voldoende is om van te leven. Anders dan in het huidige uitkeringssysteem, mag bijverdiend worden zonder dat wordt gekort op het basisinkomen. GroenLinks wil dat het college van B&W gaat onderzoeken of het mogelijk is een lokaal experiment te starten. Te denken valt aan een systeem waarin mensen met een uitkering kunnen kiezen voor behoud van de uitkering of meedoen met de pilot. In de pilot krijgen mensen ook een vast bedrag om van te leven, maar wordt bijverdienen gestimuleerd doordat overige inkomsten niet worden afgetrokken van het bedrag.

Raadslid April Ranshuijsen: “Een dergelijk systeem gaat uit van vertrouwen. Het heeft bovendien als voordeel dat veel tijd en geld op het Nijmeegse stadhuis wordt bespaard dat nu opgaat aan het opsporen van fraude, gesprekken bij het UWV en uren van gemeente-medewerkers. Bovendien worden werkzoekenden gestimuleerd bij te verdienen of bijvoorbeeld een onderneming te starten zodat de kans op een duurzaam inkomen groter wordt.” Momenteel zijn in de regio Nijmegen rond de 15.000 mensen werkloos en ontvangen ruim 6500 van hen een Wwb-uitkering (Wet werk en bijstand). In 2014 gaf Nijmegen bijna 17 miljoen uit aan alles wat met re-integratie te maken heeft maar daarmee stromen slechts 600 mensen ‘duurzaam’ (voor minimaal zes maanden) uit naar werk. Dat betekent dat per persoon bijna € 28.000,- wordt uitgegeven om voor minimaal zes maanden werk te hebben.

Raadslid Lisa Westerveld: “Het is belangrijk dat we deze discussie nu starten en we kijken naar mogelijkheden om Nijmegenaren verder te helpen. Het huidige systeem is ingewikkeld, traag en kan veel effectiever. Het zou geweldig zijn als we een systeem kunnen ontwikkelen waarbij kosten worden bespaard, mensen minder afhankelijk zijn van de overheid en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is een win-win situatie voor iedereen.”

GroenLinks is bezig met een initiatiefvoorstel, maar betrekt hier graag inwoners van Nijmegen bij. Daarom roept GroenLinks mensen op een bijdrage te leveren aan de discussie. Reacties zijn welkom en kunnen voor 30 januari naar fractie@groenlinks.nijmegen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.