Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeente Heumen het jaarlijkse aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Dit jaar voor het eerst van Munitax, de nieuwe naam voor het gemeentelijk belastingkantoor.

Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand? Dan ziet u op het biljet de WOZ-waarde van uw pand. Dit is de waarde van uw pand op 1 januari 2014. Naast deze waarde vindt u op uw aanslag ook onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht of hondenbelasting. Ga voor meer informatie over de verschillende belastingen naar de website van Munitax. Op de achterkant van de aanslag leest u hoe het zit met kwijtschelding, betalen en bezwaar maken.

Worden de tarieven voor heffing van onroerend zaakbelastingen verhoogd?
Ja, de gemeenteraad heeft besloten dat de opbrengst van de onroerend zaakbelastingen voor 2015 meebeweegt met de inflatie: voor 2015 vastgesteld op 1,25%. Inwoners zien dus hun aanslag voor de onroerend zaakbelastingen t.o.v. 2014 verhoogd met 1,25%.

Vragen? Bel!
Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw -aanslag? De medewerkers van Munitax zitten elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur voor u klaar via tel. 024-67 80 962. U heeft binnen 30 seconden iemand aan de lijn. In de meeste gevallen kunnen zij uw vraag direct beantwoorden. Soms is er meer informatie nodig. U wordt dan binnen 5 werkdagen teruggebeld met een concreet antwoord.

Online regelen
Via www.munitax.nl vindt u uitgebreide informatie over uw aanslagbiljet. Ook kunt u via deze website veel zaken eenvoudig online regelen. Denk aan honden aan- of afmelden, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen, een incassomachtiging regelen en het opvragen van uw taxatieverslag.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met uw aanslag en/of WOZ-beschikking, bel dan eerst met Munitax: 024-67 80 962. In veel gevallen kan het telefonisch opgelost worden. Wilt u toch bezwaar maken? Dan kunt u dit eenvoudig online doen (met uw DigiD) via www.munitax.nl. Bedrijven kunnen inloggen met het aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag. Wilt u liever per brief bezwaar maken? Dat kan ook. Hoe u dit doet leest u op de achterzijde van uw aanslag. Het is helaas niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.