Het college van B&W zal in 2015 de huidige aanbieders van de dagbesteding voor ouderen blijven subsidiëren. De basisdagbesteding voor ouderen komt vanaf volgend jaar vanuit de AWBZ naar de Wmo. Door de huidige aanbieders te subsidiëren wordt zorg- continuïteit gegarandeerd die voor 2015 verplicht is en die het college van B&W ook wenselijk vindt. De aanbieders van dagbesteding voor ouderen hebben zich georganiseerd in een Netwerk Dagbesteding Ouderen Nijmegen.

Het huidige dagbestedingsaanbod wordt in de loop van 2015 omgezet naar een gezamenlijk aanbod van dagbestedingsactiviteiten in de stad. Deze dagbesteding moet toegankelijk zijn voor alle ouderen met een lichte problematiek. Dit betekent dat de basisdagbesteding straks een algemene voorziening is waarvoor geen indicatie nodig is. Ouderen moeten straks dicht bij huis, bij voorkeur in de wijk, gebruik kunnen maken van zo’n dagvoorziening.

Geen indicatie
De ouderen die op dit moment gebruik maken van de basisdagbesteding kunnen hier per 1 januari 2015 gewoon gebruik van blijven maken. Aanbieders hebben de ouderen hierover geïnformeerd. In de loop van 2015 wordt de dagbesteding verder ontwikkeld naar een algemene voorziening.

Acht organisaties
De organisaties voor dagbesteding voor ouderen in de stad zijn: SWON het seniorennetwerk, Oud Burger Gasthuis, Betuweland Zorg Welzijn Wonen, Thuiszorg Elele, Stichting Zahet, Mundozorg, Multidag Nijmegen en TVN Zorgt. Deze organisaties zijn verenigd in het netwerk Dagbesteding Ouderen Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.