De Sociale Wijkteams en Stips organiseren samen met de gemeente Nijmegen inloopavonden in alle stadsdelen vragen over de veranderingen rond zorg, werk en inkomen. In 2015 worden de zorg en hulp in Nijmegen voor de jeugd, ouderen en mensen met een ziekte of beperking anders geregeld. Verder veranderen er regelingen voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen die vanwege een beperking moeilijk werk kunnen vinden.

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die vragen of zorgen hebben over hun eigen situatie, of de zorg die zij nu krijgen. En voor mensen die verwachten in 2015 hulp nodig te hebben (voor zichzelf of een bekende), en willen weten wat er in hun wijk mogelijk is.

Inloop voor vragen
Tijdens de inloop zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden: medewerkers van het Sociaal Wijkteam en de gemeente. Er is geen avondvullend programma: mensen kunnen gewoon binnenlopen op het tijdstip dat hen uitkomt, en vragen stellen.

Bijvoorbeeld vragen over:
· het Sociaal Wijkteam en het keukentafelgesprek
· WMO: vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassing, huishoudelijke hulp, verzorging
· dagopvang, begeleiding en verzorging van ouderen of mensen met een ziekte of beperking
· jeugdhulp
· het persoonsgebonden budget (PGB)
· werk en inkomen, zoals de aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen of hoge zorgkosten, of regelingen voor alleenstaande ouders met een uitkering

Verder hangen er informatieposters over deze thema’s. En wethouder Bert Frings (Zorg & Welzijn) houdt een korte presentatie over de belangrijkste veranderingen. Ook op deze avonden is er misschien nog niet op álle vragen over de persoonlijke situatie van mensen antwoord. Als er volgend jaar iets gaat veranderen in de hulp die mensen nu hebben, dan horen zij dat in de loop van 2015 rechtstreeks van hun zorgaanbieder.

Data & locaties inloopavonden (van 19.30-21.30 uur):
· Maandag 24 nov: Noord (de Ster) en Lindenholt (Wijkatelier)
· Dinsdag 25 nov: Midden (‘t Hert) & Nieuw-West (Huize Rosa)
· Maandag 8 dec: Zuid (Wijkcentrum Hatert) en Oud-West (De Biezantijn)
· Dinsdag 9 dec: Dukenburg, i.s.m. stAAD (Ontmoetingskerk)
· Donderdag 11 dec: Oost/Centrum (stadhuis)

Themapresentatie PGB
Op twee van deze inloopavonden is er een extra presentatie van de Sociale Verzekeringsbank over de wijzigingen rond het persoonsgebonden budget. Dat is tijdens de inloop van 8 december in Wijkcentrum Hatert en 11 december op het stadhuis. Bewoners van andere wijken zijn daarbij ook welkom.

Meer informatie
Nijmegenaren kunnen voor meer informatie over alle veranderingen terecht op www.nijmegen.nl/veranderingenzorg. Ook kunnen zij hun vragen stellen aan hun persoonlijk begeleider of aan de Stip Info- & Advieslijn: via e-mail info@stipnijmegen.nl of tel.: 088 – 0011300.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.