In 2015 komen mantelzorgers in aanmerking voor een financiële blijk van waardering van de gemeente Nijmegen. Het gaat om 150 euro per jaar per zorgvrager.

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf bepalen hoe zij de waardering voor mantelzorgers vormgeven. Eerder stelde het Rijk daarvoor het landelijke Mantelzorgcompliment van 200 euro beschikbaar. De gemeente Nijmegen heeft mantelzorgers onlangs gevraagd welke vorm van waardering zij passend en wenselijk vinden. Op basis van hun advies kiest Nijmegen in 2015 ook voor een geldbedrag. Het gaat om een iets lager bedrag van 150 euro, zodat méér mantelzorgers een ‘blijk van waardering’ kunnen krijgen met het beschikbare budget.

Nijmegenaren die mantelzorg krijgen, kunnen jaarlijks één blijk van waardering voor een mantelzorger aanvragen. Dat kan elk jaar vóór 1 juli, via het Sociaal Wijkteam of de wijkverpleegkundige. In keukentafelgesprekken komt het onderwerp mantelzorg en mantelzorgondersteuning overigens ook aan bod.

Er zijn enkele criteria verbonden aan de toekenning. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar bieden zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene die hulp nodig heeft (vaak een familielid of huisgenoot). Het moet gaan om intensieve, langdurige zorg of hulp (langer dan een jaar, voor meer dan 8 uur per week), die ‘de gebruikelijke hulp’ door familieleden of huisgenoten overstijgt. Er is er geen sprake van een ‘vrije keus’ om te helpen, zoals bij vrijwilligerswerk.

De gemeente Nijmegen was al verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen ook in 2015 bij Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.