Slaapapneu bij Kinderen
Op 27 november organiseert de Apneu vereniging voor de regio Oost Brabant & Rijk van Nijmegen in samenwerking met het CWZ een informatieavond. K.E. Schreuder (NL) arts, MD-somnologist en expert in sleep medicatie zal een lezing houden over slaapapneu bij kinderen. Dat slaapapneu bij volwassenen voorkomt is inmiddels algemeen bekend, maar ook kinderen kunnen lijden aan slaapapneu.

Wanneer een kind tijdens de slaap snurkt, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Als een kind 2 maal per uur even stopt met ademhalen, kan behandeling nodig zijn. Ademstops bij kinderen kunnen leiden tot groeiproblemen, bedplassen en concentratieproblemen. In Nederland zijn diverse slaapcentra met een gespecialiseerde kinderarts voor het onderzoek naar slaapapneu bij kinderen en mensen met verstandelijke beperking.

Slaapmasker
Regelmatige ademstilstand tijdens het slapen, OSAS (Obstructief SlaapApneu Syndroom), kan leiden tot andere klachten. Mensen met OSAS hebben meer kans op hoge bloeddruk, hartfalen, een infarct, diabetes en nog verschillende andere aandoeningen. Gelukkig kunnen de symptomen van OSAS goed worden tegengegaan door ‘s nachts te slapen met een speciaal masker. Het masker wordt over de neus en mond geplaatst en is aangesloten op een zogenoemde CPAP-machine, die voor een continue luchtdruk zorgt tijdens de slaap.

Slaapapneu bij partner of kind
Tijdens de informatieavond komen ook andere apneu-onderwerpen aan bod en is er aandacht voor de gevolgen van slaapapneu bij partners en opvoeders van apneupatiënten. In Nederland zijn naar schatting 600.000 volwassen mensen met een onbehandelde slaapapneu.

Voor in de agenda
27 November 2014: Informatiebijeenkomst van de Apneu vereniging Oost Brabant / Rijk van Nijmegen, tevens lotgenotencontact. Centraal thema: slaapapneu bij kinderen.

Plaats: Auditorium in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Weg door Jonkerbosch 100, Nijmegen.

Aanvang: informele inloop met thee/koffie vanaf 19.00 uur; programma vanaf 19.30 uur. Gratis toegang.

Aanmelden vóór 19 november per e-mail: vanbeers@apneuvereniging.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.