De wethouders van de samenwerkende gemeenten in de Liemers hebben vorige week vergaderd over de aantallen en soorten woningen die in de periode tot 2020 binnen de regio mogen worden gebouwd. Tijdens dit overleg, onder regie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, hebben de voor woningbouw verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar zich gecommitteerd aan een reductie van woningbouwplannen binnen de regio in het algemeen en de eigen gemeente in het bijzonder.

Volgens uitgevoerd marktonderzoek gaat de woningmarkt in de Liemers door vergrijzing en veranderende economische ontwikkelingen tot 2020 minder groeien dan waarmee in de gemeentelijke woningbouwprogramma’s rekening is gehouden. Om de Liemerse woningmarkt de komende jaren gezond te houden, willen de gemeentebestuurders niet gaan bouwen voor leegstand van nieuwe of reeds bestaande woningen. Daarom is het van belang dat de gemeenten onderling overeenstemming bereiken over het aantal dat binnen de regio de komende jaren nieuw kan worden gebouwd. Alle gemeenten staan voor de moeilijke taak om een aantal voorgenomen bouwplannen te schrappen of te herprogrammeren. Tijdens het bestuurlijk overleg hebben de wethouders van de gemeenten, de stadsregio en de provincie overeenstemming bereikt over de manier waarop gemeenten tot realistische aantallen kunnen komen. Als volgende stap in het proces informeren de woningbouw-wethouders de verschillende gemeenteraden.

Als de Liemerse raden akkoord gaan met de aantallen betekent het overigens niet dat er in de toekomst binnen de Liemers niets extra’s meer gebouwd mag worden. Op basis van doorlopend marktonderzoek bekijken de gemeenten jaarlijks met elkaar of ontwikkelingen op de woningmarkt aanleiding geven om het meerjarige woningbouwprogramma bij te stellen. Binnen het gehanteerde ‘stoplichtenmodel’ beschikt iedere gemeente over een zogeheten ‘oranje buffer’ met woningbouwplannen. Indien de Liemerse woningmarkt als gevolg van aantrekkende economische omstandigheden of grote instroom van inwoners van buiten de regio zich onverwacht positief ontwikkelt, dan kan volgens het stoplichtenmodel voor een aantal ‘oranje’ plannen het licht alsnog op groen worden gezet.

De provincie Gelderland toont zich verheugd over de bereikte principe-afspraken voor dit deel van de stadsregio en wil deze actief ondersteunen. “Het is pijnlijk te moeten inleveren, maar gemeenten moeten ook ruimte houden om bijvoorbeeld leegkomend maatschappelijk vastgoed om te kunnen zetten in woningen. Als alle gemeenten eenzelfde pijn voelen, wordt het draaglijker”, aldus gedeputeerde Josan Meijers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.