Het project Hart voor Malden heeft tot doel de leefbaarheid in het centrum te behouden en ontwikkelen. Het college gaat de verkeercirculatie verbeteren, de Oost-West as vergroenen en evenementen en activiteiten in het centrum stimuleren. In overleg met ondernemers en omwonenden is een volgorde van projecten vastgesteld in een uitvoeringsprogramma 2014-2018. Een stuurgroep van gemeente, inwoners en ondernemers gaat het programma op hoofdlijnen begeleiden. De gemeenteraad beslist op 18 december of zij budget wil vrijgeven voor de uitvoering.

Aanpak oostzijde winkelcentrum
Om het winkelen in Malden nog prettiger te maken wil het college in 2015 de oostzijde van het winkelcentrum beter bereikbaar maken voor auto en fiets. Aan de Schoolstraat komen dan extra parkeerplekken en fietsstallingen en de bereikbaarheid voor fietsers wordt veiliger.

Kleine ingrepen
Kleine ingrepen om de verkeercirculatie te verbeteren zijn al uitgevoerd. Parkeerborden die de capaciteit van parkeerplaatsen en de routing voor parkeren aangeven zijn geplaatst. Er is eenrichtingsverkeer gekomen in de Chrysantstraat, Kroonwijksingel en Ericastraat. De entrees van parkeerplaats Kloosterhof, Zuidplein en Noordplein zijn ruimer en duidelijker. Ook is een handhavingactie gestart in de blauwe zone, om langparkeerders te weren. Het Kerkplein is dit jaar in de maand december open voor parkeren tijdens de openingstijden van winkels.

Overige projecten
In 2015 wil het college ook starten met de planvorming van een fietsplan voor het centrum en het Zuidplein. Verder wordt door een aantal initiatiefnemers hard gewerkt aan nieuwe evenementen rondom de Muse en het Kerkplein. Het effect van de eerder genoemde ingrepen wordt eind 2015 geëvalueerd, om de verdere invulling van het uitvoeringsprogramma van 2016 tot 2018 te bepalen. Daarbij wordt ook de financiële haalbaarheid betrokken. Het onder andere groener maken van het Kroonwijkplantsoen, Promenade en Rijksweg staan later op het programma. Evenals het verder optimaliseren van de bereikbaarheid van parkeerplaats Kloosterhof.

Meedoen?
Per project kan een werkgroep meedenken en adviseren. Een dergelijke werkgroep bestaat uit gemeente, inwoners en ondernemers. Voor het project Schoolstraat zijn al aanmeldingen voor de werkgroep. Per project komt een informatieavond voor een breder publiek, zodat ook dan adviezen te geven zijn. Meer informatie over Hart voor Malden, zie www.heumen.nl > Bestuur > Projecten. Heeft u interesse in de nieuwsbrief Hart voor Malden, e-mail naar awintjes@heumen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.