De zandzuiger die de nevengeul bij Lent graaft, start vandaag met het middendeel van het projectgebied. Daarmee zijn de graafwerkzaamheden voor de circa. 3,5 km lange geul ruim over de helft. Vanochtend is de zandzuiger uit het water getild en over de Oosterhoutsedijk naar het middengebied gereden. De drijvende zandveredelingsinstallatie die zand en grind scheidt, blijft ten westen van de spoorbrug liggen, zodat hij bereikbaar blijft voor de schepen die het materiaal afvoeren. Een persleiding zorgt ervoor dat het zand en het grind vanaf de zandzuiger bij deze installatie komen.

 

Met het passeren van de dijk liggen de werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal goed op schema. De drie bruggen in het plan krijgen steeds meer vorm. Van de twee grootste bruggen, de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug is al een deel van het brugdek gestort. Deze bruggen zijn naar verwachting halverwege 2015 klaar voor gebruik. De Citadelbrug volgt in het derde kwartaal van volgend jaar. Ook de waterkering ten westen van de Waalbrug van het project schiet flink op. De verwachting is dat die komend voorjaar klaar is. Een in het oog springend onderdeel van de waterkering is de harde kade, tussen de Spoorbrug en de Verlengde Waalbrug. Deze kade wordt ingericht als een langzaam aflopende tribune. De schuine delen worden bestraat met Portugees graniet, de zitelementen zijn van beton. Aan de oostkant van het plangebied wordt gewerkt aan de drempelconstructie met instroomopeningen. Deze instroomopeningen zorgen ervoor dat er permanent water door de nevengeul stroomt. Op 31 december volgend jaar moet het plan zijn afgerond voor wat betreft de waterveiligheid.

20141013113955_IMG_4703-1

Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door de verlegging van de dijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.