Gelders Statenlid Peter Kerris uit Nijmegen presenteert vandaag als kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA in Gelderland het actieplan ‘Jongeren aan het werk’. Hij wil 6 miljoen euro uittrekken om de werkloosheid onder Gelderse jongeren te bestrijden.

In zijn plan stelt Kerris een drievoudige aanpak voor: “Investeren, in dienst nemen en nieuwe achterstanden voorkomen,” moet meer werk en perspectief bieden voor jonge Gelderlanders. Iedere Gelderse regio krijgt als het aan Kerris ligt, via de Platforms Onderwijs en Arbeidsmarkt, een nieuw fonds van 1 miljoen euro om extra werk en bijscholing voor jongeren tot 28 jaar te creëren.

“Daarnaast moet de provincie het goede voorbeeld geven door zélf jongeren in dienst moeten nemen,” vindt Kerris. “Bij de provincie Gelderland en bedrijven of instellingen die provinciaal geld krijgen, moet minstens 5% van het personeel uit jongeren moet bestaan.”

Nieuwe achterstanden voorkomen ziet Kerris als het sluitstuk van de aanpak van jeugdwerkloosheid: “We moeten voorkomen dat jongeren die nu van school of studie komen tussen wal en schip vallen.” Hij noemt successvoorbeelden uit de regio. “Samenwerkingsverbanden zoals ‘De Techniekacademie’ uit Harderwijk waarin verschillende Gelderse bedrijven samen leer-werkplekken aanbieden, kunnen voor veel jongeren de weg naar vast werk wijzen.”

Een belangrijke rol is er voor het onderwijs weggelegd. “Er zijn ROC’s die afgestudeerde leerlingen bellen om te vragen hoe het gaat op de arbeidsmarkt. Waar nog drempels zijn, proberen ze die weg te nemen, ook als een leerling al van school is.” Kerris wil dat ROC’s en hogescholen waar de provincie zaken mee doet deze methode volgen.

One thought on “Statenlid Peter Kerris (PvdA): “Hoogste tijd voor Gelders actieplan om jongeren aan werk te helpen””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.