De Beuningse uiterwaarden blijven in beweging: in het verleden zijn weilanden omgevormd tot natuurgebieden, maar omwille van de waterveiligheid staan nieuwe ingrepen op stapel. Een gids van Het Dijkmagazijn laat op zondag 26 oktober tijdens een excursie zien wat er is bereikt en schetst een beeld van de toekomst.

De uiterwaarden en de traag stromende Waal lijken een oase van rust. Maar schijn bedriegt. Met oude kaarten van het gebied en toekomstschetsen is te zien hoe sterk het gebied steeds verandert. Zo zijn vorig jaar de nog jonge wilgenbossen flink uitgedund. Maar de bomen herstellen zich wonderlijk snel. Door goed te kijken is nog te zien waar er gekapt is en welk doel men nastreeft.
Onderweg zal men met een beetje geluk een kudde koniks of rode geuzen ontmoeten. De kuddes grazen in het natuurgebied om het een open structuur te geven. Dat is onder meer van belang voor de doorstroming van water als dat hoog staat. Maar dat is niet voldoende. Naast de begrazing en de kap van bomen staan ook mee stromende nevengeulen op het verlanglijstje van waterbeheerders. Hoe en waar die geprojecteerd zijn wordt zondag getoond.

Tip: trek stevig schoeisel aan.
Excursie Ruimte voor de Waal, zondag 26 oktober, 14.00-15.30 uur. Startplaats Het Dijkmagazijn, Dijk 41 (hoek Waardhuizenstraat)

Deelname
Volwassen: 3,50 euro
Kinderen: 2,50 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.