Zaterdag 25 oktober gaat het tweejaarlijkse onderzoek ‘Stadscentrummonitor’ van start. In de binnenstad van Nijmegen zullen enquêteurs namens de gemeente aan passanten vragen stellen over hun bezoek aan het stadscentrum. Met dit onderzoek meet de gemeente Nijmegen de waardering van de bezoekers voor de binnenstad en wordt de invloed van nieuwe ontwikkelingen, zoals de oplevering van het verbouwde Plein 1944, op de voet gevolgd.

Het onderzoek onder de binnenstadbezoekers loopt door tot half november. Behalve van enquêtegegevens maakt de gemeente voor de monitor ook gebruik van gegevens over de leegstand, de werkgelegenheid en de drukte in de binnenstad. Dat alles geeft een compleet beeld van de ontwikkelingen in het stadscentrum. De Stadscentrummonitor wordt sinds 1996 tweejaarlijks uitgevoerd, waardoor ook de invloed van langer lopende gebeurtenissen als de economische crisis duidelijk in beeld gebracht kan worden.

Voor het huidige gemeentebestuur is het aantrekkelijker maken van de binnenstad een belangrijk aandachtspunt. De resultaten van de Stadscentrummonitor zijn belangrijk voor het te voeren beleid. Voorjaar 2015 zullen ze bekend zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.