In augustus en september hebben zorg- en welzijnsorganisaties, de Burger Advies Raad en inwoners input geleverd voor de concept-kadernota Wmo ‘Samen aan zet’ en verordeningen Wmo en Jeugd. In de afgelopen periode zijn alle zienswijzen beoordeeld. Deze hebben tot een aantal wijzigingen van de kadernota en/of verordeningen geleid. De kadernota en verordeningen liggen nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen op het gebied van (jeugd)zorg en werk. Gemeente worden vanaf dan verantwoordelijk voor jeugdzorg (Jeugdwet), begeleiding en ondersteuning van inwoners die thuis wonen en hulp nodig hebben bij het meedoen in de samenleving (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning) en de begeleiding naar werk van mensen met een arbeidsbeperking (Participatiewet). Ter voorbereiding hierop heeft de gemeente Heumen de concept-kadernota Wmo ‘Samen aan zet’ 2015-2018 opgesteld en de verordeningen Wmo en Jeugd. Hierin staat omschreven hoe de gemeente deze nieuwe taken wil gaan uitvoeren.

WIJ zijn samen aan zet
WIJ zijn samen aan zet! Zo zien wij de toekomst in Heumen. Ons voornaamste doel is dat inwoners van onze gemeente actief blijven en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden die u zelf heeft of in uw omgeving beschikbaar zijn. Wat u zelf kunt, doet of regelt u zelf eventueel samen met uw familie, vrienden of kennissen. Als dat niet of onvoldoende lukt dan biedt de gemeente ondersteuning: op maat.

Veel mensen en organisaties hebben gereageerd op de concept-kadernota en verordeningen. Hun officiële reacties (zienswijzen genaamd) zijn verzameld en hebben tot een aantal wijzingen van de kadernota en/of verordeningen geleid. Alle partijen die een zienswijze hebben ingediend hebben een antwoord ontvangen van het college van burgemeester en wethouders.

Besluitvorming
De kadernota en verordeningen worden 16 oktober besproken in de Raadscommissie Welzijn. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 30 oktober een definitief besluit.

Meer informatie
Na besluitvorming door de gemeenteraad zullen wij u uitgebreider informeren over onze plannen. Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op onze website: www.heumen.nl > Veranderingen in de zorg 2015. Wilt u de ontwikkelingen blijven volgen? Kijk dan regelmatig op onze website. Houd ook De Regiodiek in de gaten.

One thought on “Kadernota Wmo en verordeningen bij gemeenteraad Heumen”
  1. De gemeenten in Nederland kunnen zich het beste nu al gaan voorbereiden op recht zaken die burgers gaan voeren want geloof me die gaan er komen en niet alleen bij de grotere gemeenten maar ook bij kleinere. Burgers vraag alle denkbare informatie op die je maar kunt bedenken. Heel eenvoudig via een WOB verzoek (wet openbaar bestuur). Succes ermee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.