In de nacht van vrijdag 3 oktober op zaterdag 4 oktober wordt de tijdelijke brug over de Prins Mauritssingel, ter hoogte van station Nijmegen Lent, verwijderd. Vanaf vrijdag 3 oktober 19.00 uur wordt de tijdelijke brug afgesloten voor alle fietsers en voetgangers. Zij kunnen vanaf dit tijdstip gebruik maken van de gelijkvloerse oversteek ter hoogte van de Laauwikstraat.

 

Vanaf 20.00 uur wordt de Prins Mauritssingel ter plaatse van de brug voor het autoverkeer vanuit Arnhem afgesloten. Verkeer stadinwaarts wordt via ‘de Oversteek’ omgeleid. Voor het verkeer dat uit de stad komt, is vanaf 21.00 uur ter plaatse één rijstrook beschikbaar.

 

Tijdens het weghalen van de brug vinden verspreid over de nacht enkele tijdelijke afsluitingen plaats voor het verkeer dat de stad uitrijdt. Het verkeer wordt dan maximaal 20 minuten stopgezet om de brugdelen veilig te kunnen verwijderen. Hiervoor worden verkeersregelaars ingezet. Voor hulpdiensten worden maatregelen getroffen; zij kunnen de werklocatie de hele nacht passeren.

Het lokale verkeer van en naar Lent kan de hele avond en nacht gebruik maken van de kruising Prins Mauritssingel/Laauwikstraat. Vanaf zaterdag 4 oktober 06.00 uur is de Prins Mauritssingel weer geopend voor alle verkeer. Tijdens de nachtelijke werkzaamheden kan geluids- en lichthinder voor direct omwonenden optreden.

Na het verwijderen van de tijdelijke brug worden van 6 tot 24 oktober de terpen en betonnen landhoofden verwijderd. Deze werkzaamheden vinden overdag op werkdagen plaats. Ook deze werkzaamheden kunnen gepaard gaan met geluidshinder voor omwonenden. Daarnaast is beperkte verkeershinder mogelijk.

 

Omwonenden zijn persoonlijk over de naderende werkzaamheden geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.