De gemeente Wijchen krijgt er vanaf volgend jaar – zoals u eerder heeft kunnen vernemen – veel nieuwe taken bij. Het gaat om de jeugdzorg, de AWBZ-taken begeleiding en dagbesteding, het naar werk begeleiden van mensen met een uitkering of beperking (Participatiewet) en het zorgen voor passend onderwijs. Om dit allemaal in goede banen te leiden, werkt de gemeente samen met tal van betrokken instellingen onder het motto “Hier staan we voor”. Ook werkt Wijchen nauw samen met andere gemeenten in de regio.

Nieuwe verordeningen
Alles moet natuurlijk goed geregeld worden. Dat doen we onder meer met een Hoofdlijnennotitie en verordeningen. De gemeente heeft gezamenlijk met de regiogemeenten twee nieuwe concept-verordeningen gemaakt: de Wmo-verordening en verordening Jeugdhulp. De concepten zijn nu gereed. U leest er bijvoorbeeld welke voorzieningen de gemeente Wijchen in de toekomst beschikbaar gaat stellen. Of welke voorzieningen u alleen na een keukentafelgesprek kunt krijgen. Ook is er beleid beschreven over de PGB’s (de persoonsgebonden budgetten). In de verordening Jeugdhulp staat hoe de Jeugdhulp geregeld gaat worden. In de Hoofdlijnennotitie “Wmo 2015 en Jeugdwet” staan de lokale beleidsuitgangspunten.

Reageren tot 18 september
Wilt u reageren op de inhoud van de Hoofdlijnennotitie en de concept-verordeningen? Dat kan, de Hoofdlijnennotitie en de beide verordeningen zijn digitaal in te zien via de website: www.wijchen.nl. U kunt tot uiterlijk donderdag 18 september reageren. Ook liggen de stukken ter inzage op het gemeentekantoor van Wijchen.Alle vragen en reacties worden gebundeld en voorgelegd aan het college en de gemeenteraad van Wijchen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.